Flere 18-åringer med «null hull»

Andelen 18 åringer som aldri har hatt kariesforekomst har økt med 7 prosent siden
2015. Dette viser de siste tallene SSB har hentet fra den offentlige tannhelsetjenesten.

Les mer om tallene i SSBs pressemelding på www.ssb.no Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu.

DOT kaller årlig inn barn og unge mellom 3 og 18. På landsbasis ble over 80 prosent av 18-åringene undersøkt i fjor. Dette er 4 prosent flere enn i 2015. Tallene viser også en forbedring i kariesforekomsten hos både 5-, 12- og 18-åringene.

Samtidig viser tallene et gap mellom regionene, både når det kommer til hvor mange som får undersøkelse og når det gjelder kariesforekomst. Mens tre av landets fylker undersøkte over 90 prosent av 18-åringene, var det fire fylkeskommuner som undersøkte under 70 prosent i den samme perioden.

Når det gjelder andel 18-åringer med null hull er det Hedmark som kan vise til best tall (42,7), mens Finnmark befinner seg nederst på tabellen (18,8). Forbedringen fra 2015 var også størst for Hedmark, der andelen økte med 14 prosentpoeng i perioden 2015 - 2019 (fra 29 til 43 prosent). Samtlige fylkekommuner har likevel vist en betydelig forbedring i løpet av disse 5 årene.

For flere tall fra denne statistikken se www.ssb.no/helse/statistikker/tannhelse Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu.

Sist oppdatert: 22. juni 2020