Unngå å betale for mye skatt - sjekkliste fra Danske Bank

Over 50% av alle nordmenn bruker under ti minutter på å sjekke skattemeldingen, og glemmer ofte fradrag som kan gi store utslag for økonomien. Vår samarbeidspartner Danske Bank har satt opp en sjekkliste over de tingene man bør se etter i skattemeldingen.

Tekst: Danske Bank / bilde: iStock

30. april skal skattemeldingen leveres, og nå er det siste innspurt for å gjøre endringene som kan utgjøre flere tusenlapper i forskjell. Undersøkelser viser at mange bruker under 10 minutter på å sjekke om opplysningene på skattemeldingen stemmer, og 4 av 10 nordmenn ikke vet om alle fradragene de har krav på.

Forbrukerøkonomene i Danske Bank har satt opp en huskeliste på de mest vanlige tingene man bør se etter i skattemeldingen:

  • Gjeldsrentene. Denne posten er ofte den største fradragsposten. Gjelden blir rapportert inn fra banken til den som står som hovedlåntager og vedkommende får også alle gjeldsrentene registrert på seg.
  • Har du tatt opp nytt lån eller mellomfinansieringslån i forbindelse med kjøp av bolig? Da er kostnader relatert til dette fradragsberettiget. Disse kostnadene kan du føre opp som fradrag.
  • Salg av fritidsbolig, utleiebolig eller egen bolig så lenge du ikke har oppfylt kravene om eier- og botid for skattefri gevinst. Så lenge gevinsten ved et salg ville vært skattepliktig får du også fradrag for tapet du har hatt.
  • Tap ved salg av aksjer og verdipapirer får du avdrag for.
  • Sjekk opp mot årsoppgavene at alle inntekter har kommet med. Spesielt viktig dersom du har skiftet jobb i løpet av 2019.

Les mer om hvilke inntekter som ikke er skattepliktige og flere gode råd om skattemeldingen på www.danskebank.no Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu.

Sist oppdatert: 28. april 2020