Stor økning i arbeidsledige og helt permitterte tannleger

Antallet helt ledige tannleger har økt under koronakrisen, fra 22 i februar til 1017 i mars 2020, ifølge tall fra NAV.

- Det er en enormt stor økning som viser hvilke konsekvenser koronakrisen har fått for tannhelsetjenesten, og særlig i privat sektor. Vi håper situasjonen vil bedre seg betraktelig når tannlegene nå gradvis kan trappe opp driften igjen, sier Tannlegeforeningens president Camilla Hansen Steinum.

Steinum er glad for at de ulike økonomiske støtteordningene som har kommet på plass fra myndighetene side også treffer tannlegene.

- Dette gir tannlegene blant annet rett på den høyeste dekningen i kompensasjonsordningen for faste kostnader, noe som har stor betydning for at virksomhetene skal kunne overleve og tannlegene komme i arbeid igjen, fastslår Steinum.

Yrkene med høyest andel ledige innenfor Akademikergruppene var i mars nettopp tannleger og veterinærer med hhv. 15,5 og 8,1 prosent ledige.

- Vi vil selvsagt følge situasjonen nøye og da særlig hvilken effekt vi ser av de offentlige tiltakene som er kommet på plass for våre medlemmer, sier Steinum.

Ledigheten for akademikergruppene generelt har ligget på 1,1-1,2 prosent det siste året, men steg i perioden til 6,9 prosent.

Tallene er hentet fra NAVs månedlige tall for ledighet blant Akademiker-yrker.

Les mer på www.akademikerne.no Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu.

Sist oppdatert: 20. april 2020