Faste kostnader for bedrifter med stort omsetningstap skal dekkes av staten

Regjeringen la i går frem detaljene i sitt forslag til kompensasjonsordning for bedrifter med stort omsetningstap under koronakrisen. Privat tannhelsetjeneste er blant bedriftene som kompenseres.

Bedriftene skal få kompensert opptil 90 prosent av sine faste, uunngåelige kostnader avhengig av hvor stort omsetningstapet har vært.

Ordningen er basert på to modeller i følge Finansdepartementet:

1) Foretak som er pålagt å stenge ned av staten, vil få dekket inntil 90 prosent av sine uunngåelige faste kostnader per måned. Beregnet slik: Reduksjon i omsetning x uunngåelige faste kostnader x justeringsfaktor på 90 prosent

2) Bedriftene som ikke er pålagt å stenge, men likevel opplever reduksjon i omsetning på 30 prosent eller mer (20 prosent i mars), vil få kompensasjon beregnet slik: Reduksjon i omsetning x (unngåelige faste kostnader – egenandel på 10 000 kroner) x justeringsfaktor på 80 prosent

Privat tannhelsetjeneste er i regjeringens forslag i kategori 2, noe president Camilla Hansen Steinum mener er urimelig.

- Privat tannhelsetjeneste er anmodet av myndighetene om å utsette all annen behandling enn den akutte under koronakrisen, men samtidig holde klinikkene åpne for å avlaste helsevesenet. Det innebærer i praksis nærmest total omsetningssvikt. Det medfører også at tannlegene både har de faste, uunngåelige kostnadene regjeringen kompenserer i kontantstøtteordningen, men også andre kostnader som lønn, fordi de er lojale til myndighetens anmodning og holder dørene oppe for akutte pasienter. Derfor bør selvsagt også tannlegene være i kategori 1, sier Steinum.

NTF mener regjeringens forslag er en god start, men at privat tannhelsesektor bør kompenseres etter modell 1 og arbeider for dette i vår dialog med Stortinget. Stortinget skal forhandle om regjeringens forslag i helgen, og gjøre førstegangsvedtak førstkommende tirsdag.

Regjeringen legger opp til at ordningen trer i kraft 17.april.

NTF kommer tilbake med ytterligere informasjon om hva de ulike pakkene som nå er lagt frem betyr for deg, både bedriftsøkonomisk og privat.


Sist oppdatert: 3. april 2020