Privat tannhelsesektor må få særlig kompensasjon i de nye ordningene

Camilla foran stortinget

Tannlegeforeningen (NTF) er glad for at Stortinget nå er enige om å kompensere små og mellomstore bedrifter med stort inntektsbortfall, som privat tannhelsesektor. Detaljene i ordningen er ikke klare, men NTF mener det er klart at privat tannhelsesektor bør få særlig støtte.

Tannleger i privat praksis er anmodet om å holde åpent for å avlaste helsevesenet, men de har fått svært stramme restriksjoner og opplever nærmest totalt inntektsbortfall.

- Vi er glade for at Stortinget har lyttet til våre innspill, og er enige om tiltak for å kompensere privat tannhelsesektor og andre små og mellomstore bedrifter som har mistet så godt som hele inntekten sin grunnet koronarestriksjoner. Disse vil nå få dekket en andel av sine faste kostnader som husleie, forsikringer og andre utgifter. Vi venter enda på at regjeringen skal legge frem detaljene i ordningen, og har gitt våre tydelige innspill om at ordningen særlig må treffe privat tannhelsesektor, sier NTFs president Camilla Hansen Steinum.

- Vi har vært helt klare på at det i tillegg til kostnadskompensasjon er nødvendig med en egen ordning med kompensasjon for inntektsbortfall, og kommer til å arbeide videre for det i vår dialog med regjeringen og Stortinget. Privat tannhelsesektor står i en særstilling ettersom den er bedt av myndighetene om å holde oppe for å avlaste helsevesenet med akutt, nødvendig behandling. All annen behandling skal utsettes, og inntektsbortfallet er nærmest totalt. Privat tannhelsesektor er derfor i høyeste grad blant de gruppene som nå opplever enorm omsetningssvikt grunnet myndighetenes restriksjoner, og vi forventer at ordningen kompenserer dette på en tilstrekkelig måte, sier Steinum.

Detaljene i ordningen er ikke klare

Regjeringen har meldt at detaljer om ordningens innretning vil bli lagt frem førstkommende fredag. Da blir det blant annet klart hvor stor del av de faste kostnadene staten vil kompensere og kriterier for kompensasjonen. Regjeringen vil så legge frem disse detaljene på Stortinget til behandling 3. april.

- Vi skulle svært gjerne sett at det var enda mer informasjon om hvordan pakken treffer. Dette er penger privat tannhelsesektor har behov for så snart som mulig for å kunne ha mulighet til å holde oppe klinikkene, men vi forstår at det skal jobbes med dette denne uken og forhandles om på Stortinget kommende helg. Da er det svært viktig at det som da legges frem treffer godt, sier Steinum.

Offentlig tannhelsetjeneste må sikres nødvendige midler

Pakken inneholder også en milliard til fylkeskommunene. President Steinum mener det er svært viktig at fylkeskommunene sørger for at den offentlige tannhelsetjenesten får nødvendige midler.

- Vi vet at offentlig tannhelsesektor også har økonomiske utfordringer knyttet til koronarestriksjonene, og det er viktig at fylkeskommunene sikrer tannhelsetjenesten tilstrekkelige midler i denne krisen, sier Steinum.

Bedre ordninger til studentene

Steinum er avslutningsvis glad for at studentene får bedre ordninger. Regjeringens opprinnelige forslag var økt lån, men Stortinget er nå enige om at 35 prosent av dette lånet skal omgjøres til stipend etter dokumentasjon av inntektsbortfall.

- Mange studenter har mistet deltidsjobben sin grunnet koronarestriksjoner, og det er positivt at Stortinget har fremforhandlet en pakke som vil bedre deres situasjon, avslutter Steinum.

Sist oppdatert: 31. mars 2020