Utsatt frist for tidsregistrering ved innsending av krav til folketrygden

logo helsedirektoratet

Helsedirektoratet avventer innføring av tidsregistrering av krav om trygderefusjon. Ny frist er i første omgang satt til 1. mai.

NTF har mottatt følgende informasjon fra Helsedirektoratet:

De siste 2 ukene har det ikke vært normal drift i tannhelsesektoren, og tannleger og tannpleiere opplever en svært krevende krisesituasjon

  • tannhelsesektoren har stengt ned klinikkene, ansatte er permittert og det vil kun utføres akuttbehandling som ikke kan utsettes. All elektiv behandling er utsatt.
  • de tiltak og råd som er gitt fra myndighetenes side og iverksatt av tannhelsesektoren er videreført frem til og med 15. april 2020
  • behovet for informasjon om ulike tiltak er stort, og for både myndigheter og NTF/NTpF er det en mengde informasjon som dukker opp, må håndteres og som så må formidles.
  • EPJ-leverandører opplever antagelig også at situasjonen er preget av ulike konsekvenser ifm. covid-19

Derfor avventer vi innføring av tidsregistrering av krav om trygderefusjon ved direkte oppgjør til vi mener det er mere kontroll på situasjonen, i første omgang har vi satt ny frist til 1. mai.

Imidlertid håper vi på forståelse for at situasjonen fremover ikke er lett å forutsi, og vi vil derfor komme tilbake med ytterligere informasjon etter 15. april.

Ut fra hvorledes situasjonen er i midten av april, kan det komme ytterligere utsettelse.

Bakgrunn

Helsedirektoratet sendte i juli 2019 et brev til NTF med varsel om at de ville innføre tidsregistrering ved innsending av krav til folketrygden, altså at dato og klokkeslett for behandling skal fremkomme på regningene som sendes inn.

2. januar kom et brev fra Helsedirektoratet hvor det sto at endringene ville bli innført f.o.m. 1. februar. Det oppsto usikkerhet rundt prosessen og hvordan dette skal gjøres i praksis. NTF var i kontakt med Helsedirektoratet og ba om at endringene burde utsettes til alt det tekniske er på plass, og at påleggene lar seg gjennomføre på en grei måte. NTF fikk aksept for dette, og Helsedirektoratet utsatte fristen for dette til 1. april 2020.

Grunnet den esktraordinære situasjonen vi befinner oss i blir altså fristen ytterligere utsatt til 1. mai.

Sist oppdatert: 3. april 2020