Oppdaterte pålegg fra Helsedirektoratet - presisering av reiseforbud og rett på tilbud til barn for tannhelsepersonell

Bilde

Det er nå presisert at forbudet mot utenlandsreiser også gjelder tannhelsepersonell, og at tannhelsepersonell som skal yte tilbud om akutt behandling må få et tilbud til sine barn slik at de kan ivareta sin samfunnskritiske funksjon.

Følgende relevante pålegg er oppdatert:


Sist oppdatert: 30. mars 2020