Tannhelsetjenesten omfattes ikke av nedstengningen som følge av mutert virus i Nordre Follo og nabokommunene

Helsedirektoratet har meddelt NTF at tannhelsetjenesten ikke omfattes av nedstengningen som følge av situasjonen med mutert virus i Nordre Follo og nabokommunene. Virksomhetene må gjøre sine egne vurderinger og tilpasse aktiviteten i tråd med myndighetenes bestemmelser og anbefalinger. Vi oppfordrer alle berørte til å følge med på informasjon fra myndighetene samt følge med på kommunens hjemmesider for oppdatert informasjon. NTF er i kontakt med Helsedirektoratet, følger situasjonen nøye og vil videreformidle informasjon som er relevant for tannhelsetjenesten.

Lukk melding
Tannhelsetjenesten omfattes ikke av nedstengningen som følge av mutert virus i Nordre Follo og nabokommunene

Helsedirektoratet har meddelt NTF at tannhelsetjenesten ikke omfattes av nedstengningen som følge av situasjonen med mutert virus i Nordre Follo og nabokommunene. Virksomhetene må gjøre sine egne vurderinger og tilpasse aktiviteten i tråd med myndighetenes bestemmelser og anbefalinger. Vi oppfordrer alle berørte til å følge med på informasjon fra myndighetene samt følge med på kommunens hjemmesider for oppdatert informasjon. NTF er i kontakt med Helsedirektoratet, følger situasjonen nøye og vil videreformidle informasjon som er relevant for tannhelsetjenesten.

Lukk melding

NTF i møte med statssekretær Inger Klippen (H) i HOD

HOD logo

NTF hadde torsdag 26. mars møte med statssekretær Inger Klippen (H) i Helse- og omsorgsdepartementet (HOD). Statssekretæren forsikret om at regjeringen er klar over den vanskelige økonomiske situasjonen tannlegene i privat sektor står i, og at det jobbes med tiltak.

Statssekretæren, som har ansvar for oral helse, ga også tannlegestanden og NTF ros for innsatsen denne perioden, og for den gode dialogen mellom foreningen og helsemyndighetene.

NTF presiserte det store behovet for snarlige tiltak og forventningene om at den tiltakspakken som regjeringen skal legge fram fredag 27. mars, vil inneholde tiltak som ivaretar privat sektors mulighet for videre drift.

I møtet deltok statssekretær Klippen, avdelingsdirektør Cecilie Moe Batalden og avdelingsdirektør Øystein Gjeset Ellingsen fra Helse- og omsorgsdepartementet. Fra NTF deltok president Camilla Hansen Steinum, generalsekretær Morten H. Rolstad og rådgiver for politisk kommunikasjon, Øyvind Berdal.

NTF holder kontinuerlig kontakt med Helse- og omsorgsdepartementet og med Helsedirektoratet. Ny og oppdatert informasjon formidles til medlemmene så snart den foreligger.

Sist oppdatert: 26. mars 2020