Stort behov for en krisepakke for privat tannhelsesektor - NTFs innspill

Camilla foran Stortinget

Foto: Kristin Aksnes

NTF leverte 20.mars et nytt innspill til helse- og omsorg og finanskomiteen på Stortinget om behov for en krisepakke for privat tannhelsesektor.

Innspillet poengterer de store økonomiske utfordringene privat sektor står i under koronakrisen hvor det kun skal utføres nødvendig akuttbehandling. Tannleger i privat sektor utgjør 70 prosent av tannhelsetjenesten i Norge og utfører en svært stor del av all behandling av voksne pasienter.

NTFs medlemsundersøkelse i privat sektor (utført 18-20. mars) hvor 75% av de 3400 spurte har svart, viser hvor alvorlig situasjonen er.

 • 75 % av våre medlemmer i privat sektor sier de har mistet opptil 100 % av sitt inntektsgrunnlag den siste uken.
 • 45 % sier at de må stenge dørene i løpet av en måned.
 • 74 % melder at de har permittert noen av sine ansatte.
 • 45 % har allerede permittert seg selv.

Privat tannhelsetjeneste er en helprivat tjeneste med mange små og mellomstore virksomheter. Mange tannleger er selvstendig næringsdrivende og driver enten enkeltpersonforetak eller små aksjeselskap. Dette er tannleger som driver uten noen form for offentlig driftsstøtte, og som har mistet nesten hele sitt inntektsgrunnlag i den nåværende situasjonen. Tannlegene utfører nå kun nødvendig akuttbehandling slik helsemyndighetene har bedt dem om.

Dersom Stortinget og regjeringen ønsker å bevare den norske tannhelsetjenesten slik den er i dag, hvor privat sektor stort sett dekker etterspørselen fra voksne, betalende pasienter, må det særlige tiltak i form av statlig bidrag til, for at disse tannklinikkene skal unngå konkurs I dagens situasjon dekker ikke inntektene de løpende kostnadene.

NTFs forslag

For at tannlegene skal kunne opprettholde driften, og på den måten fortsatt avlaste helsevesenet i denne kritiske situasjonen, har NTF følgende forslag til tiltakspakke i forbindelse med Covid-19/Korona:

Tilskudd til drift:

 • Driftstilskudd i perioden, siden inntekter fra akuttbehandling ikke vil dekke de løpende kostnadene
 • Det bør opprettes en telefonkonsultasjonstakst i folketrygdens regelverk som kan utløses ved alle pasienthenvendelser i denne perioden, ref. det som er gjort for legene ved utvidet bruk av takster for telefonkonsultasjon.

Sykelønn:

 • Dagpengesatsen må økes
 • 14 dagers karens før man får sykepenger bør reduseres (spesielt for de som gjennom arbeid eksponeres for smitte og blir syke)

Reduksjon av utgifter:

 • Gunstige lån for å komme gjennom krisen
 • Avdragsfrihet på lån (både privat og bedrift) til driften er normalisert
 • Norsk helsenett bør stoppe innkreving av avgift i perioden
 • Alle offentlige avgifter bør stoppes i perioden (arbeidsgiveravgift mm.)

NTF jobber også med å utforme forslag til tiltak knyttet til heving av revisjonsgrensen fra 6 til 10 mill gjeldende fra 2019 regnskap, alternativt fritak for revisjon for 2019 regnskapene for små og mellomstore bedrifter som vil kunne lette hverdagen for mange av våre medlemmer.

Last ned pdf med hele NTFs innspill her , 180.4 kB, åpnes i nytt vindu.

Sist oppdatert: 23. mars 2020