Helsetjenesten mangler munnbind - ber tannlegene om hjelp

smittevernsutstur

Helsetjenesten står overfor en akutt mangel på smittevernutstyr. Situasjonen er spesielt kritisk for tilgang til munnbind. Slik mangel vil kunne sette liv og helse i fare for helsearbeidere, påvirke testkapasitet og begrense samfunnets evne til å kontrollere det pågående utbruddet av covid-19. Helsedirektoratet ber nå om hjelp fra privat tannhelsetjeneste.

Helsedirektoratet anmoder alle tannleger i privat praksis om å melde inn sine lagre av munnbind på altinn (klikk her for å gå til altinn.no Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu.), slik at det frivillig kan avhendes til den akutte håndteringen av utbruddet av covid-19. Direktoratet er klar over at det vil fortsatt være behov for et minimumsnivå av smittevernutstyr i tannhelsetjenesten for å kunne gjennomføre akutte tannbehandlinger. Alle som avhender smittevernutstyr, vil motta kompensasjon til innkjøpspris, samt dekning av eventuelle kostnader forbundet med avhendingen.

Helsedirektoratet har bedt NTF om hjelp til å formidle denne anmodningen til våre medlemmer i privat praksis. Vi har derfor i dag sendt e-post til over 3400 medlemmer hvor vi ber dem om å følge denne anmodningen, og om å gjøre det snarest mulig. Privatpraktiserende medlemmer i de største byene fikk en tilsvarende anmodning for et par dager siden. Direktoratet anser imidlertid nå situasjonen som så prekær at de utvider og forsterker oppfordringen om å bidra til privat sektor i hele landet.

NTF har påpekt overfor Helsedirektoratet at de, i tillegg til privat sektor, må kontakte ledelsen i den offentlige tannhelsetjenesten i fylkene og depotene som leverer utstyr til tannhelsetjenesten.

Vi har dessuten presisert at også tannleger er avhengig av munnbind for å kunne yte nødvendig akuttbehandling, noe helsemyndighetene vil at tannhelsetjenesten skal gjøre. Dette er direktoratet oppmerksom på.

Likevel er det svært viktig at NTF og medlemmene nå bidrar med det vi kan, i felles innsats for å begrense smittespredningen så mye som overhode mulig.

Sist oppdatert: 22. mars 2020