Nye vedtatte regler for sykefravær, omsorgspenger og permittering

stortinget

Regjeringen har i dag i statsråd sanksjonert Stortingets vedtak om lovendringer for arbeidstakere, selvstendig næringsdrivende/enkeltpersonforetak og arbeidsgivere i forbindelse med covid-19/Korona.

Følgende regler gjelder fra i dag, fredag 20.mars:

Sykefravær

 • Arbeidsgiverperioden reduseres fra 16 til tre dager ved koronarelatert sykefravær. NAV overtar regningen fra dag fire.
 • Selvstendig næringsdrivende/enkeltpersonforetak og frilansere får også sykepenger fra NAV fra fjerde sykedag og har rett til 80 prosent sykelønn.
 • Arbeidstakere kan få sykelønn i opptil ett år.
 • Arbeidstaker kan bruke egenmelding i 16 dager uten behov for sykemelding.

Omsorgspenger

 • Foreldre har nå rett på omsorgspenger for å være hjemme med barn når skole og barnehage er stengt som følge av korona. En kan dermed ha fravær som følge av sykt barn selv om barnet er friskt, men har et omsorgsbehov fordi det må være hjemme fra stengt barnehage eller skole.
 • Antall dager man har rett på for å være hjemme med sykt barn dobles. Hvor mange dager man har avhenger av familiesituasjon. I en familie med to foreldre som bor sammen med to barn under 12 år vil begge de to voksne nå ha rett til å være hjemme i 20 dager med full lønn for å ta seg av barn.
 • Arbeidsgiver betaler de tre første dagene av omsorgspengene. Staten overtar deretter.
 • Selvstendig næringsdrivende/enkeltpersonforetak og frilansere får rett til det samme antallet dager som arbeidstakere og full lønnskompensasjon, men blir trukket en venteperiode på tre dager.
 • Det er nå mulig å overføre dager med omsorgspenger mellom to foreldre dersom en av dem jobber i samfunnskritisk funksjon, for eksempel i helsevesenet.

Permittering

 • Arbeidsgiverperioden for permittering er nå to dager.
 • Fra dag tre til dag 20 får den permitterte dagpenger fra NAV som tilsvarer 100 prosent lønn opp til 6G.
 • Dersom en allerede har vært permittert lenger enn to dager tar NAV regningen.
 • Arbeidstaker må være permittert i minst 40% for å ha rett på dagpenger.
 • Det vil ikke være tre dagers ventetid før utbetaling av dagpenger.
Sist oppdatert: 20. mars 2020