Ny krisepakke fra Stortinget

stortinget

Stortinget har kommet til enighet om flere relevante tiltak for NTFs medlemmer. Arbeidsgiveravgiften senkes og helsevesenet, kommunene og NAV får økt økonomisk støtte.

Stortingets flertall er enige om at alle som står i fremste rekke for å håndtere den ekstraordinære situasjonen med bekjempelse av smittespredning, helsehjelp mm knyttet til korona-pandemien, blant annet helsevesenet og kommunene løpende skal tilføres de midler som trengs. Likeledes legger flertallet til grunn at regjeringen gjør tilsvarende for andre samfunnskritiske funksjoner og NAV som skal sikre folk flest inntekter å leve av i situasjonen vi nå står i. Stortingsflertallet legger til grunn at regjeringen legger frem forslag til ytterligere tiltak og bevilgninger ved behov, og partiene er beredt til å sørge for at Stortinget bevilger nødvendige økonomiske midler for å håndtere krisen.

NTF forutsetter at dette også gjelder tannhelsetjenesten både i privat og offentlig sektor, som står i førstelinje og utfører nødvendig akutt behandling og avlaster helsevesenet.

NTF vil også trekke frem at arbeidsgiveravgiften reduseres med fire prosentpoeng i to måneder. Dette er et tiltak som vil treffe alle arbeidsplasser og klinikker og gjøre det enklere å opprettholde aktivitet slik at de fortsatt kan tilby nødvendig akuttbehandling for på den måten å bidra til å avlaste helsevesenet i denne vanskelige situasjonen. For Troms og Finnmark som ikke har arbeidsgiveravgift, er det enighet om en egen ordning på 250 millioner kroner som skal avlaste arbeidsgiverne.

NTF mener redusert arbeidsgiveravgift er et viktig bidrag, men vi vil samtidig understreke at det er et stort behov for flere og styrkede tiltak.

Blant tiltakene det er enighet om er de følgende:

  • Arbeidsgiveravgiften senkes med 4 prosentpoeng i to måneder
  • NAV, kommuner og helsevesenet skal kompenseres økonomisk for ekstrakostnader som følge av pandemien
  • Regjeringen skal komme tilbake med en midlertidig ordning gjennom Lånekassen for studenter som opplever inntektsbortfall som følge av korona-pandemien så raskt som mulig.
  • Regjeringen bes sikre at forskyvning av inntekt, og dermed midlertidig inntektsøkning, som følge av de midlertidige korona-tiltakene ikke går til fradrag i bostøtten, og umiddelbart fremme eventuelle forslag som er nødvendig for å sikre dette. Bostøtte som er utbetalt i påvente av senere ytelse, må også avgrenses mot senere utbetalinger.

Regjeringen vil presentere ytterligere tiltak i morgen fredag 20.mars, og Stortinget vil også forhandle om flere krisepakker de kommende ukene.

NTF arbeider kontinuerlig for flere og styrkede tiltak for våre medlemmer i denne vanskelige situasjonen.

Les flere nyheter og annen relevant informasjon på www.tannlegeforeningen.no/korona

Sist oppdatert: 19. mars 2020