Kjære kolleger! (hilsen fra presidenten)

Camilla

Vi står alle midt i en krevende situasjon. Tannhelsetjenesten er en viktig del av helsetjenesten og vårt viktigste bidrag nå er å bidra til å redusere smittespredning. Situasjonen krever mye av oss – men profesjonsutdanningen vår gjør at vi kan og skal bidra i slike situasjoner, til det beste for samfunnet.

De fleste innbyggerne i Norge er friske på nåværende tidspunkt, også våre pasienter. Befolkningen skal også i denne situasjonen ha et tilbud om nødvendig akuttbehandling, dvs. øyeblikkelig hjelp, smertelindring og infeksjonsbehandling.

Vi forventer at våre medlemmer, som en viktig gruppe helsepersonell, følger rådene fra helsemyndighetene og forholder seg til disse rådene. Man skal altså kun utføre nødvendig akuttbehandling – selv om de økonomiske konsekvensene, spesielt i privat sektor, er svært utfordrende for mange.

Det innebærer altså at vi skal sikre at alle pasienter har et tilbud om akutt behandling som definert over. Hvis klinikken holder stengt, skal du som behandler sikre at pasientene vet hvor de kan ta kontakt dersom de trenger hjelp. Den offentlige tannhelsetjenesten har fått en anmodning om å organisere et tilbud om akuttbehandling i fylket. Det betyr ikke at privat sektor er uten ansvar. Tvert imot. Her må vi forvente at tannleger i privat praksis tar ansvar for sine pasienter.

Målet er å bidra til å hindre smittespredning og avlaste resten av helsetjenesten. Her må offentlig og privat tannhelsetjeneste jobbe sammen – vi har et felles mål! Så er det viktig at den offentlige tannhelsetjenesten nå tar ansvar for å organisere et behandlingstilbud for dem som er smittet eller mistenkt smittet, slik at disse pasientene sikres et enhetlig tilbud, og ikke minst at vi sikrer adekvat smittevernutstyr til dem som skal behandle slike pasienter. Det er viktig at disse pasientene ikke behandles på klinikker i privat sektor uten adekvat smittevernutstyr.

Vi må stå samlet!
Dette er en tid for samhold og lojalitet! NTF samarbeider tett med myndighetene. Vi har kompetanse og kjennskap til tjenesten som er verdifull for dem, og vi opplever at vi har god og konstruktiv dialog. Vi bidrar dessuten til rask og effektiv informasjonsspredning til våre medlemmer i alle kanaler.

Tusen takk til alle dere som nå står på! Vi vet ikke hva som kommer, vi vet ikke hvor lenge dette varer og situasjonen endres raskt.

Kanskje må vi som helsepersonell ta på oss andre typer oppgaver for å avlaste resten av helsetjenesten fremover. Jeg har gitt klar beskjed til myndighetene om at tannlegene er klare til å bidra!

NTF skal også gjøre hva vi kan for å bidra. Vi arbeider dessuten kontinuerlig for flere og styrkede økonomiske tiltak for våre medlemmer i denne vanskelige situasjonen.

Følg med på samlesiden www.tannlegeforeningen.no/korona og ta kontakt hvis dere har behov for det. Vi er her for dere!

Lykke til og ta vare på hverandre!

Camilla

Sist oppdatert: 18. mars 2020