Helsedirektoratet vedtar stenging av virksomheter – inkludert tannpleiere

Bilde

Helsedirektoratet har vedtatt stengning av en rekke virksomheter, inkludert tannpleiere for å stoppe spredning av korona-virussykdom (covid-19). Vedtaket gjelder fra 00.00 mandag 16.mars 2020. Vedtaket omfatter ikke tannleger.

NB! Dette vedtaket omfatter ikke tannlegene. Tannleger skal fortsatt følge de gjeldende råd og anbefalinger inntil annen organisering av tilbudet om akutt behandling til befolkningen er på plass. Det innebærer at det skal tilbys nødvendig akuttbehandling, dvs. øyeblikkelig hjelp, smertelindring og infeksjonsbehandling, til pasientene. Målet er å bidra til å hindre smittespredning og avlaste resten av helsetjenesten. Dette gjelder helt til annen beskjed kommer fra Helsedirektoratet.

Vedtaket gjelder følgende virksomheter i offentlig og privat regi utenfor spesialisthelsetjenesten, med mindre virksomheten kan ivareta helsemyndighetenes pålegg om smittevern:

a) Fysioterapeuter, herunder manuellterapeuter
b) Kiropraktorer
c) Optikere
d) Fotterapeuter
e) Logopeder
f) Psykologer
g) Virksomheter som utfører komplementær og alternativ medisin
h) Virksomheter som utfører alternativ behandling
i) Andre virksomheter utenfor spesialisthelsetjenesten som tilbyr tjenester som ikke anses som nødvendig helsehjelp der tjenesten involverer fysisk personkontakt med mindre enn to meters avstand og med varighet over 15 minutter, herunder aktivitører, tannpleiere mv.

Hele vedtaket kan leses på Helsedirektoratets nettsider Lenke til et annet nettsted..

Sist oppdatert: 16. mars 2020