Råd til tannhelsetjenesten under utarbeidelse

Bilde

Helsedirektoratet har bedt Folkehelseinstituttet (FHI) om å utarbeide egne råd til tannhelsetjenesten for å beskytte både pasienter og tannhelsepersonell mot smitte med SARS-CoV-2.

Fagmiljøene og NTF har fått anledning til å gi innspill til FHI. Målet er at rådene skal være klare for publisering på fhi.no så snart som mulig, og aller helst i løpet av onsdag 11. mars 2020.

Sist oppdatert: 11. mars 2020