Arrangementer i NTFs regi avlyses

Bilde

Kurs, møter og større arrangementer avlyses for å hindre spredning av korona-smitte.

NTF følger nøye med på utviklingen i smittesituasjonen knyttet til det nye koronaviruset. Målet er å medvirke til å begrense smittemulighetene både for medlemmene og for deres pasienter, og på den måten bidra til at tannhelsetjenesten kan håndtere situasjonen på best mulig måte i tiden fremover. NTFs medlemmer er en viktig del av helsetjenesten, og vi har derfor et særlig ansvar for å begrense smitte blant medlemmene, og til enhver tid ivareta deres helse og sikkerhet.

På bakgrunn av den foreliggende smittesituasjonen har NTF avlyst symposiet som skulle gått av stabelen 12.- 13. mars i Oslo. Avgjørelsen ble tatt etter en samlet vurdering av situasjonen, herunder de råd som er gitt fra Folkehelseinstituttet, Helsedirektoratet og fra Odontologisk fakultet UiO. Beslutningen er i tråd med det flere andre organisasjoner, herunder Norges idrettsforbund og Legeforeningen, har valgt å gjøre.

NTF har i tillegg besluttet følgende for kommende arrangementer i tiden frem mot sommeren 2020:

Større arrangement og møter avlyses
Arrangementer med flere enn 50 deltakere avlyses eller utsettes, så sant de ikke kan gjennomføres på alternative måter som gir lavere risiko for smitte.

Følgende NTF-arrangementer vil bli avlyst:

  • Frokostseminaret på Munnhelsedagen 20. mars i Oslo
  • Forum for tillitsvalgte 4.- 5. juni i Oslo
  • Midnattssolsymposiet 18.- 19. juni i Tromsø

Vi vurderer fortløpende om det er aktuelt å avlyse, eventuelt flytte, flere arrangementer. Påmeldte deltakere som berøres, vil bli kontaktet med mer informasjon.

Lokal- og spesialistforeningene må vurdere avlysning av møter, kurs, konferanser og seminar
Lokal- og spesialistforeningene oppfordres til å foreta en konkret risikovurdering av planlagte arrangementer frem mot sommeren. Anbefalingen er at man følger den samme «føre-var» tankegangen som er lagt til grunn for NTFs beslutning om å avlyse egne arrangementer.

Reiser i NTFs regi
Foreningens tillitsvalgte og ansatte skal i samme periode ikke delta som representanter for NTF på arrangementer i utlandet så sant dette kan unngås.

NTF følger med på FHIs anbefalinger
NTF holder seg fortløpende oppdatert på rådene fra Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet. Fra 11. mars er anbefalingen å avlyse eller utsette arrangementer med mer enn 500 deltakere. Det anbefales også at arrangører i samarbeid med kommunene gjør en risikovurdering av alle arrangementer med mer enn 100 deltagere.

NTFs beslutning om å avlyse egne arrangementer bygger på erkjennelsen av at helsepersonell har et ekstra stort ansvar for ikke å medvirke til smittespredning, og at det samme gjelder for NTF som tannlegenes profesjonsorganisasjon.

Sist oppdatert: 11. mars 2020