NTFs symposium avlyses

Bilde

På bakgrunn av den pågående smittesituasjonen med korona-viruset er det besluttet at NTFs symposium ikke skal avholdes som planlagt i 2020.

Avgjørelsen er tatt etter en samlet vurdering av situasjonen, herunder de råd som er gitt fra Folkehelseinstituttet og fra Odontologisk fakultet UiO. Beslutningen er i tråd med det flere andre organisasjoner, herunder Legeforeningen, har valgt å gjøre.

NTF vil på denne måten medvirke til å begrense smittemuligheten for både påmeldte deltakere og deres pasienter, og på den måten bidra til at tannhelsetjenesten kan håndtere situasjonen på best mulig vis i tiden fremover. NTFs medlemmer er en viktig del av helsetjenesten, og vi har derfor et særlig ansvar for å begrense smitte blant medlemmene, og til enhver tid ivareta deres helse og sikkerhet.

Deltakeravgiften vil bli tilbakebetalt i sin helhet til alle påmeldte. Dette omfatter også avgift for det sosiale arrangementet torsdag kveld. Vi kommer tilbake til praktiske forhold knyttet til dette så snart vi kan.

Symposiet vil bli arrangert med tilsvarende program neste år, i dagene 11.-12. mars 2021. Påmelding til dette arrangementet vil bli annonsert på et senere tidspunkt. Vi håper så mange som mulig vil melde seg på til neste år.

Sist oppdatert: 11. mars 2020