Akademikerne vokser!

Kari Sollien, leder av Akademikerne

Akademikerne har hatt en medlemsvekst på totalt 4,7 prosent så langt i år. Det betyr nesten 10 000 flere medlemmer.

Akademikernes medlemsforeninger har totalt 218 264 medlemmer, viser tall for tredje kvartal 2019.

Privat sektor har den største veksten med 5,8 prosent, og har også økt mest i absolutte tall. Med 4145 nye medlemmer har privat sektor nå 76 198 medlemmer.

Antall studentmedlemmer har økt med 5,9 prosent. Til sammen er nå omtrent 31 500 personer medlem av en av Akademikernes studentforeninger.

Les mer om medlemstallene på Lenke til et annet nettsted.www.akademikerne.no Lenke til et annet nettsted.

Sist oppdatert: 30. november 2019