Grønn tråd på årets landsmøte

Kristin Halvorsen, direktør i CICERO senter for klimaforskning

Kristin Halvorsen, direktør i CICERO senter for klimaforskning

Miljø og bærekraft var hovedtema for årets arrangement, og temaet gikk som en grønn tråd gjennom åpningen, på NTFs torg, på flere av sekvensene i fagprogrammet, i informasjonsforedrag på møtesonen og hos flere av utstillerne på Nordental.

Målet med å sette dette på agendaen er flerdelt. For det første ønsker NTF å bistå medlemmene med å finne fram til konkrete, håndfaste tiltak for å gjøre klinikkene grønnere. Bærekraft er sammensatt, men sammen kan vi komme frem til smarte løsninger og små justeringer for å redusere avfall og minske avtrykket fra tannhelsetjenesten. For det andre ønsker vi å peke på at det er viktig at medlemmene henger med på de tgrønne skiftet, i og med at det å ha en bærekraftig drift allerede har blitt et konkurransefortrinn og fort kan ende opp med å være forretningskritisk. Det siste budskapet er å bruke forbrukermakten vi har for å påvirke leverandører. Velg kvalitet som varer lenger og produkter som kan repareres og ikke må byttes ut ofte. Sett dere inn i valg av materialer, produksjonsprosesser, transport og returmuligheter.

En grønnere odontologisk hverdag?

I tillegg til et eget foredrag om grønn tannklinikk for tannhelsesekretærer inneholdt fagprogrammet en bred fagpolitisk seanse med foredrag og panelsamtale med tips og råd til “grønne valg" i hverda­gen, både privat og på klinikken. Hvilken rolle kan tannlegen spille i det grønne skiftet, og hva kan DU gjøre for å bidra til et mer bærekraftig samfunn?

Seansen ble åpnet av Kristin Halvorsen, direktør i CICERO senter for klimaforskning, som ga et overblikk over det store bildet, konsekvensene av global oppvarmning og hva som må til for å snu utviklingen. Videre kunne Petter Gulli gi konkrete råd på hvordan man kan ta grønne valg på en enkel måte. Men Gulli konfronterte også deltakerne med en del av valgene vi gjør i den kliniske hverdagen. Vi MÅ redusere forbruket –både privat og på klinikken. «Det enkle er ofte det verste» sa Gulli og ba tannlegene tenke seg om og ikke velge miljøfiendtlige produkter og løsninger av ren latskap. «Kan vi ikke bare bli enige om å slutte med alt som er dust?».

Marcus Bruns, nordisk bærekraftsjef i Storebrand kunne fra et næringslivsperspektiv belyse viktigheten av å henge med i det grønne skiftet. Han hadde tre klare oppfordringer til tannlegene: Selskaper som ønsker å levere bra i fremtiden, må levere et bærekraftig produkt – både med tanke på klima, likestilling og andre typer samfunnsansvar. «Vær en del av løsningen, ikke av problemet» slo Bruns fast. For det andre må du ha orden i eget hus. Hent inn miljødata, og sett deg inn i hva slags avtrykk klinikken har. Hvor stort er energiforbruket? Avfallshåndtering? Resirkulering? Og sist, men ikke minst – vær en bevisst innkjøper. Still krav til leverandører, og still spørsmål om materialer, produksjon, transport og hva som skjer med utstyret etter bruk.

Siste innledningsforedrag ble gitt av Erlend Aasheim fra avdeling for global helse og dokumentasjon i Helsedirektoratet. Han påpekte at helsesektoren ikke bare skal ha orden i eget hus, men at de også kan gå foran som et godt eksempel for andre sektorer. Klimakrisen er et sentralt anliggende for folkehelsen, og har store konsekvenser for helse og helsetjenester. Det er heller ikke noen tvil om at helsepersonell i økende grad er opptatt av sammenhengen mellom klima og helse. Tannleger som ønsker å lese mer om dette ble oppfordret til å undersøke nettsiden sustainablehealthcare.org.uk

Til slutt fulgte en panelsamtale om hvor arbeidet med det grønne skiftet må starte. Hvilke valg gjør vi på grunn av gammel vane, hvorfor gjør vi som vi gjør, og hvordan kan vi tenke nytt og gjøre det på en bedre måte fremover? Det ble påpekt at tannleger allerede er underlagt flere reguleringer og gjør mye riktig. Dette må løftes frem og synliggjøres slik at vi kan være med å påvirke andre.

Samtalen synliggjorde hvor viktig det er å snakke sammen og dele erfaringer.Tannleger driver hovedsakelig små virksomheter. Vi er avhengige av å samarbeide både med hverandre og med myndighetene hvis vi skal lykkes i å skape nye bransjenormer og bistå med gode råd slik at vi kan dra i samme retning og skape en reell endring i praksis. Ingen sitter på alle løsningene, men med samarbeid blir alt enklere.

Grønne tips og råd

Hva er så resultatet av tre dager med informasjonsforedrag, forslagstavle og faglige samtaler om bærekraft? Hva kan tannlegene gjøre?

På forhånd hadde NTF utarbeidet 8 generelle råd til alle medlemmer:

1. Kildesorter alt avfall
2. Arbeid mest mulig digitalt og med minst mulig papirutskrifter.
3. Bytt ut plastprodukter og engangsutstyr med steriliserbare eller nedbrytbare alternativer
4. Gjør innkjøp i store kvanta for å redusere transport
5. Installer varmepumpe, solcellepanel og andre energibesparende løsninger på klinikken
6. Legg press på produsenter og leverandører – etterspør bærekraftige produkter
7. «Pant» gammelt utstyr – undersøk om depotene har returordninger som gjør at utstyr kan resirkuleres
8. Bruk sosiale medier og andre kommunikasjonskanaler for å snakke om bærekraft og hvordan klinikkens og pasientenes hverdagsvalg kan gjøre en forskjell

Her følger også en del andre konkrete råd, små og store grep som man kan sette i gang med så snart som mulig.

 • Bruk «tatoveringer», giftfrie fargestifter eller gaver av god kvalitet som premier til barn – unngå plast
 • Kjøp klinikk-klær og utstyr av god kvalitet som varer lenge
 • Kommuniser informasjon om grønne valg på klinikkens nettsider, inkluder informasjon om hvordan man kan ankomme klinikken med offentlig transport
 • Tilrettelegg for sykkelparkering
 • Bli miljøfyrtårn - Les mer på www.miljofyrtarn.no Lenke til et annet nettsted.
 • Bruk nedbrytbare engangsprodukter
 • Bytt til LED lysepærer
 • Unngå utsendelse av timekort på papir – bruk sms
 • Informer pasienter om at alle utgåtte medisiner skal leveres til apotek
 • Undersøk gjenbruk og reparasjon før du kjøper nytt
 • Hvis du skal kvitte deg med utstyr som fremdeles er brukbart, kan det muligens gis bort f.eks. til Tannhelse uten grenser. Ta kontakt på andreas.sivertsen@plandent.no og/eller post@tannhelseutengrenser.no for å undersøke om de har behov for utstyret.
 • Forhør deg om kildesortering hos gårdeier


Har du andre tips eller råd?
Send det inn på info@tannlegeforeningen.no!

Bærekraft er et omfattende tema, og årets landsmøte representerte kun startskuddet for mer langsiktig arbeid på området. Har du innspill og ideer til det videre arbeidet er det bare å ta kontakt. Følg også med i NTFs kanaler for oppfølgende informasjon.

Sist oppdatert: 21. januar 2020