Priser og hederstegn på årets landsmøte

Under åpningen av Landsmøtet ble det delt ut hederstegn, NTFs pris for undervisning og forskning, samt Tidendes pris for beste oversiktsartikkel. Fredagen foregikk også utdelingen av NTFs studentforskerpris og beste stand på Nordental.

Hederstegnmottakere 2019

Hederstegn

I år var det Kjetil Reppen, Harry-Sam Selikowitz og Bamse Mork-Knutsen som mottok NTFs hederstegn for "lang og tro tjeneste".

Kjetil Reppen har nedlagt en betydelig innsats for å få norske tannleger til å bruke folketrygdens stønadsordning på riktig måte og til alltid å sette etikken og hensynet til pasienten foran alt annet. Han var med i NTFs fagnemnd gjennom hele 10 år, og hans innsats på tannlegeutdanningen i Oslo er høyt verdsatt. Kjetil har hatt flere forskjellige verv i Oslo Tannlegeforening, og han har gjennom en årrekke bemerket seg som en tydelig røst i NTFs representantskap.

Harry-Sam Selikowitz har utvist et sterkt engasjement for å sette den orale helsen inn i et internasjonalt perspektiv, gjennom viktige oppdrag for både FN, WHO og NTF. Selikowitz har de senere årene representert NTF både i verdens tannlegeorganisasjon FDI og i CED - Council of European Dentists og vært en uvurderlig ressurs for tannlegestanden. Nasjonalt har Sam vært en pådriver i kampen for god folketannhelse og for at tannlegene skal få sin rettmessige plass i helsetjenesten.

Det siste hederstegnet ble også det mest følelseladde, da det ble gitt post morten til vår kjære kollega Bjørn Bamse Mork-Knutsen som gikk bort i januar. Bamse var Foreningsmann med stor F, både i Norsk forening for kjeve- og ansiktsradiologi, I NTF og i Østfold tannlegeforening. Han var også tradisjonsbæreren, musikanten og muntrasjonsrådet i foreningssammenheng. Bamse har satt dype spor og betydd mye for kolleger, venner og for NTF. Prisen ble tatt i mot av Bamses kone Ellen Cathrine Mork-Knutsen.

vinner av NTFs pris for undervisning og forskning 2019

NTFs pris for undervisning og forskning

NTFs pris for undervisning og forskning gikk til Siri Flagestad Kvalheim. Hun har flere års praksis i offentlig og privat tjeneste, og har vært ansatt i ulike stillinger på avdelingene for Oral protetikk og Gerodontologi ved Universitetet i Bergen. Hun ble godkjent spesialist i Oral protetikk i 2009, og disputerte for Ph.d-graden i oktober med avhandlingen: A Study on Oral Palliative Care. An exploratory study.

I sin begrunnelse skriver juryen: «Siri Flagestad Kvalheim utvist stor evne og kompetanse innen alle universitetets hovedoppgaver: undervisning, forskning og formidling. Således har hun i utstrakt grad drevet så vel klinisk som teoretisk studentundervisning innen de to fagområdene Oral protetikk og Gerodontologi – samtidig som at hun har vært koordinator for allmennodontologifaget.»

Tidendes pris for beste oversiktsartikkel

Dagens siste prisutdeling var Tidendes pris for beste oversiktsartikkel, som gikk til Aida Mulic, Marte-Mari Uhlen, Anne Bjørg Tveit og Kjersti Refsholt Stenhagen for artikkelen: «Dentale erosjoner - forekomst, registrering, årsaker, genetikk og prinsipper for behandling». Artikkelen sto på trykk i Tidende nr. 5, 2019.

Juryen beskrev artikkelen som lettlest, oversiktlig og godt illustrert om et tema som de fleste tannleger, både offentlige og private, vil kunne møte i sin praksis. Klikk her for å lese artikkelen i Tidende 5/2019 Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu..

studentforskerprisen 2019

NTFs studentforskerpris

Nok en gang ble juryen imponert over de seks ulike masteroppgavene. Men det lengste strået trakk Thea Smedsrud Bjørnstad fra UiO for oppgaven “Påvisning av antibiotikaresistens hos Gram-negative stavbakterier fra pasienter med periodontitt".

Juryen ga følgende begrunnelse for kåringen: "Dette er et svært aktuelt tema også i forhold til antibiotikaresistens generelt. Prosjektet bidrar til ny viten og er direkte overførbart til vår kliniske hverdag. Vinneren viser stor faglig innsikt, har arbeidet selvstendig og dedikert, noe som tydeliggjøres gjennom eierskapet til prosjektet".

Vinneren honoreres med 15 000 kroner, NTFs diplom og presentasjon i NTFs Tidende.

Beste stand på Nordental

Kriteriene for å vinne den prestisjefulle pokalen er informasjon og kommunikasjon, faglig utbytte, kreativitet, budskap og generelt inntrykk av stand og standbetjening. Juryen besto av representanter fra NTFs hovedstyre, Tidendes redaksjon og Jan Gjære fra Norges Varemesse. Etter sylskarp konkurranse falt juryen etter en helhetsvurdering ned på at Straumann AS fortjente å bli årets vinner, takket være fine fagtilbud, oversiktlig eksponering, god plassutnyttelse og engasjerte selgere.

Hederlig omtale og blomster gikk til Artinorway Gruppen og The Humble Co.

Gratulerer til alle prisvinnere!

Sist oppdatert: 18. september 2020