Landsmøtet 2019 er i gang!

President Camilla Hansen Steinum på talerstolen

Med en meget engasjert tale fra NTFs president, fengende musikk og fullsatt sal ble landsmøtet åpnet torsdag formiddag.

Tradisjonen tro startet presidenten med en minnestund for de vi har mistet i året som gikk, etterfulgt av presidentens tale, åpningsforedrag av Andreas Wahl, prisutdelinger og musikalske innslag fra D'Sound, samt en introduksjon av fagprogrammet.

Høydepunkter fra presidentens tale

Presidenten åpnet med å påpeke viktigheten av at NTF er en forening som samler alle tannleger – og at foreningen skal ivareta alle medlemmenes interesser, enten de arbeider i privat eller offentlig sektor, om de er nyutdannet eller om befinner deg på slutten av karrieren.

Bredden i medlemsmassen gjør at NTF ikke bare blir oppfattet som en interesseorganisasjon for enkeltgrupper av tannleger, men en viktig og seriøs samfunnsaktør med gjennomslagskraft.

Selvfølgelig var presidenten innom det kommende representantskapet, hvor det i år er ekstra mange viktige saker på agendaen og mange viktige beslutninger som skal tas, blant annet nye vedtekter, nye regler for obligatorisk etterutdanning, nytt prinsipprogram, nytt arbeidsprogram og nye policydokumenter.

Hoveddelen av talen gikk likevel med til den politiske stormen og det høye medietrykket som har herjet i høst. NTF har jobbet hardt for å stoppe regjeringens dårlig begrunnede og usosiale kutt i folketrygdens stønadsordning for kjeveortopedi. Statsråd Høie forsøker å forsvare kuttet med at dette bare er kosmetikk. «Det er ikke riktig. Og en usannhet blir ikke mer sann selv om den gjentas igjen og igjen», påpekte presidenten, og mente statsrådens ignorering av råd fra fagmiljøet er både provoserende og faretruende, og at den politiske arrogansen går ut over pasientene.

Presidenten hadde også en høne å plukke med Helfo, som endrer praksis uten å hverken informere eller veilede, for så å gi meget strenge og urimelige reaksjoner. Hvis dialogen med Helfo ikke fører frem, vil det i verste fall bety at NTF kan ende opp med å måtte anbefale medlemmene å si opp direkteoppgjørsavtalen de har med Helfo, for å styrke tannlegenes rettsikkerhet.

Heldigvis hadde presidenten også et par gode nyheter. For det første har NTF samarbeidet med TrinnVis for å spesialtilpasse det nettbaserte styrings- og kvalitetssystem til tannlegene, slik at det på en enkel måte hjelper praksiseiere å organisere praksisen og drive den i samsvar med lover og forskrifter. Som en del av samarbeidet får NTFs medlemmer 30 % rabatt på sitt TrinnVis-abonnement. I november er det dessuten lanseringstilbud med gratis etablering. Les mer om TrinnVis på https://trinnvis.no/trinnvis-for-tannleger/ Lenke til et annet nettsted.

Den andre gode nyheten som presidenten kunne avsløre, er at NTF får nye nettsider i desember, og deltakerne fikk en liten sniktitt på de nye sidene. Etter grundig forarbeid og tett involvering av medlemmer er målet at de nye sidene skal gjøre det vesentlig enklere både å finne frem til informasjon og å holde seg faglig oppdatert. Det gjenstår noe testing for å sikre at alle funksjoner og integrasjoner er på plass - men hvis alt går som det skal vil nettsidene lanseres i midten av desember.

Avslutningsvis takket presidenten alle tillitsvalgte i NTF, fagnemnden, hovedstyre, generalsekretæren og sekretariatet for godt samarbeid.

Talen ble også streamet live på NTFs Facebookside. Klikk her for å se talen. Lenke til et annet nettsted.

Priser og hederstegn

I år var det Kjetil Reppen, Harry-Sam Selikowitz og Bamse Mork-Knutsen som mottok NTFs hederstegn for "lang og tro tjeneste". Les mer om prisene i egen nettnyhet "Priser og hederstegn på årets landsmøte" Lenke til et annet nettsted.

Statssekretær Maria Jahrmann

Hilsen fra Helsedepartementet

Statssekretær Maria Jahrmann Bjerke stilte fra Helsedepartementet og påpekte i sin tale at hun er imponert over oppslutningen på landsmøtet og over standens store engasjement, og uttrykte at hun tok til seg det hun kalte presidentens «tydelige tilbakemeldinger» om regjeringens politikk


Når det kommer til prøveordningen rundt flytting av tannhelsetjenesten til kommunene er denne ikke skrinlagt, men regjeringen trenger mer tid til å finne ut hvordan den skal gjennomføres. Bjerke påpekte at samarbeidet mellom kommune og fylkeskommune ikke fungerer godt nok, og at dette bør være et satsingspunkt for å sikre gode helsetjenester til befolkningen.

Statssekretæren nevnte også at forsøksordningen med oral oppfølging på sykehus har avdekket manglende kompetanse om oral helse i de øvrige helseprofesjonene og et stort behandlingsbehov. Man ser også at oppfølgingen av den orale helsen har styrket den generelle behandlingen av disse pasientene, og at munnhelsen derfor bør vies mer oppmerksomhet og at det trengs et kunnskapsløft på dette området.

Tross de siste tiders hendelser avsluttet statssekretæren med et løfte om en utvidelse av skjermingsordningene og at fagmiljøet skal inkluderes i dette arbeidet.

Hva betyr grønn odontologi?

Fysiker, programleder (og fire ganger norgesmester i morellsteinspytting) Andreas Wahl utfordret profesjonen på bærekraft og grønn odontologi. Bærekraft er et komplisert og innviklet tema, og det er ikke lett å vite hva som er det beste for miljøet. Er plast alltid et onde? Og hvor reflekterte er tannlegene når det kommer til energibruk, kildesortering og valg av utstyr? Wahl minnet om at kloden har ikke noen nødutgang – vi har ingen plan B. Han oppfordret deltakere som bryr seg om både fremtiden for kloden – og for klinikken – om å bruke disse tre dagene til å oppdatere seg om hvordan de kan ta grønne valg, både som tannlege og som privatperson.

Om årets landsmøte og fagprogram

Tradisjonen tro ble åpningen rundet av med en introduksjon av fagprogrammet av leder for NTFs fagnemnd, Elisabet Jonsson. Vi kan som vanlig se frem mot et spennende fagprogram tettpakket med et bredt spekter av relevante tema og oppdatert kunnskap om materialer, teknikker og spennende kasuistikker, samt ny forskning, siste nytt fra spesialistforeningene og en rekke aktualitetsforedrag. Et solid fagprogram som bør ha noe for enhver smak!

Vi ønsker alle deltakere tre flotte dager på Lillestrøm!

Sist oppdatert: 30. november 2019