Hard kritikk mot Direktoratet for e-helse

screenshot artikkel Dagens medisin

NTF har sammen med Apotekforeningen, Fysioterapeutforbundet, Legeforeningen og Psykologforeningen sendt brev med kritikk til Direktoratet for e-helse for hvordan de jobber med e-helseprosjekter.

Direktoratet kritiseres blant annet for at de sjelden inviterer til reelle høringsrunder selv på sentrale veivalgdokumenter, men at foreningene oftest bes gi innspill innenfor korte frister på uferdige dokumenter. Foreningene etterspør også bedre involvering av fagmiljøene ved utvikling, implementering og forvaltning av nasjonale e-helseløsninger.

– Vi representerer til sammen et meget høyt antall helsearbeidere som er avhengige av gode e-helseløsninger for å sikre trygg og effektiv helsehjelp til befolkningen, heter det i brevet.

Brevet ble sendt i juni, og er gjengitt i en artikkel i Dagens Medisin 16/10.

Gå til artikkelen "Fagmiljøer med hard kritikk mot Direktoratet for e-helse" i Dagens Medisin Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu.

Sist oppdatert: 23. oktober 2019