Smittevern

Målet med kurset er å kunne reflektere rundt smittevernet i egen praksis og gi deltakerne kompetanse om smittekjeden, basalt smittevern og rutiner knyttet til pandemien.

Kurset gir kunnskap om smittekjeden, ulike smitteveier og relevante mikroorganismer. Etter gjennomført kurs vil deltakerne kunne utføre basalt smittevern og god håndhygiene, definere hva som er personlig beskyttelsesutstyr og bruken av dette, håndtere pasientnært utstyr på riktig måte, samt anvende nye rutiner knyttet til Covid-19 pandemien.

Målgruppe: Tannleger

Pris: GRATIS

Kun for medlemmer av NTF

Kurset teller 2 timer i NTFs etterutdanningssystem.

Generell informasjon om NTFs nettkurs

Tellende timer i etterutdanningssystemet

Obligatoriske kurs gir automatisk 2 timer i NTFs etterutdanningssystem ved fullført/bestått eksamen. (Gjelder ikke studentmedlemmer)

Fleksibelt

Nettkursene kan gjennomføres når som helst på døgnet, fra en hvilken som helst PC eller Mac med nettilkopling. Om man trenger det kan man ta pauser underveis og senere gjenoppta arbeidet med kurset fra der du stanset. Dermed har du mulighet for å tilpasse kursgjennomføringen til din egen hverdag.

Tekniske problemer?

Opplever du problemer med avspilling av kursene? Sjekk maskinen for eventuell popup-sperre og at du bruker en oppdatert nettleser, vi anbefaler å bruke Chrome. Dersom du trenger bistand, ta kontakt med Øyvind Huseby; oh@tannlegeforeningen.no.

NB: Alle kursene inneholder en eksamen, som må være «bestått» for at kurset skal bli godkjent med tellende timer i NTFs obligatoriske etterutdanning. Når denne er gjennomført vil kurset og kurstimene automatisk bli registrert på din kursprofil, som du finner på Min side her på nettstedet. Merk at det kan gå noen timer før dette skjer.

Tilgang til kurset

Innloggede medlemmer har også tilgang til dette kurset via Min side / Nettkurs

Sist oppdatert: 11. mars 2024