21. apr 22. apr

Arbeidslivskurs studenter UiT

Informasjon om de mest relevante problemstillingene odontologistudentene vil møte når studenttilværelsen er over, slik som hvordan søke jobb, hvordan ser arbeidsmarkedet ut, hva er en god kontrakt m.m. Kurset holdes årlig ved hvert av lærestedene, samt for utenlandsstudentene.

Kursholdere:

  • 21. april: President Heming Olsen-Bergem og utdanningssjef Øyvind Asmyhr
  • 22. april: Tone Galaasen og Dag Kielland Nilsen, advokater NTF

Sted: Institutt for klinisk odontologi, UiT

Sist oppdatert: 5. april 2022