Næringspolitisk forum 2024

NTFs sentrale næringsutvalg har gleden av å invitere til Næringspolitisk forum 29. - 30. august 2024

Dato: 29. - 30. august

Sted: kommer...

Program og lenke til påmelding: kommer...

Om Næringspolitisk forum:
Næringspolitisk forum er et politisk verksted og samlingspunkt for tannleger i privat sektor, som arrangeres av Sentralt Næringsutvalg. Sentralt Næringsutvalg skal ivareta næringspolitiske spørsmål, og er et rådgivende organ for NTFs hovedstyre. Leder i Sentralt Næringsutvalg sitter i hovedstyret.

NB!

Næringspolitisk forum er kun for inviterte medlemmer

Sist oppdatert: 4. mars 2024