NTFs tariffkonferanse 2024

NTFs sentrale forhandlingsutvalg har gleden av å invitere til NTFs tariffkonferanse 11. og 12. mars 2024 på Quality Airport Hotel, Gardermoen

UTV-lederne og andre tilskrevne bes videreformidle denne invitasjonen til aktuelle deltakere

Fylkeskommunene, Oslo kommune, Forsvaret, UiO, UiB, UiT, Helfo, Helsedirektoratet, Lovisenberg Diakonale Sykehus, Oslo universitetssykehus, de regionale kompetansesentrene, Studentsamskipnaden i Oslo og Niom, kan delta med inntil 2 tillitsvalgte.

Tema på NTFs tariffkonferanse 2024;

  1. Kort rapport fra UTVene og deres respektive forhandlingssteder og lønnsarbeid
  2. Gjennomgang av resultater fra årets lønnsundersøkelse
  3. Årets lønnsoppgjør
  4. Spørsmål og problemstillinger i forhold til fremtidens tannhelsetjeneste

Start: Mandag 11. mars kl. 11.00

Slutt: Tirsdag 12. mars kl. 14.00

Påmeldingsfrist 10. februar 2024

Program og deltagerliste vil bli sendt til de påmeldte etter påmeldingsfristen.

Alle henvendelser vedrørende konferansen rettes til May-Britt Gimre på e-post may.britt.gimre@tannlegeforeningen.no eller på mobil 900 233 23.

Konferansen er lagt opp etter en forutsetning om at alle deltagerne overnatter og deltar på felles middag mandag 11. mars.

Det er bestilt enkeltrom til alle deltagerne på Hotellet.

Hvis man ikke kan overnatte eller være med på middag må det gis beskjed om dette ved påmelding.

Praktiske opplysninger:

  • Deltakerne bes selv å bestille reisen tur/retur Oslo/Gardermoen. Det anmodes om at eventuelle flyreiser bestilles så tidlig som mulig.
  • Starttidspunktet for konferansen er tilpasset for avreise hjemmefra den 11. mars. Det anmodes om at deltakerne så langt det er praktisk mulig å reise denne dagen. Ved eventuelt behov for tilslutningsdøgn fra den 8. mars må du kontakte May-Britt Gimre.

  • NTF dekker reiseutgifter etter reiseregning, som sendes sekretariatet senest 31. mars 2024.

Vel møtt til NTFs tariffkonferanse 2024!

Med vennlig hilsen
John Frammer
Forhandlingssjef/advokat MNA

Telefon direkte 416 60 506 I E-post john.frammer@tannlegeforeningen.no

NB!

Tariffkonferansen er kun for inviterte medlemmer

Sist oppdatert: 17. januar 2024