19. sep 20. sep

Forum for tillitsvalgte

Forum for tillitsvalgte er et politisk verksted hvor hovedstyret møter representanter fra NTFs ulike organer. Det treffes ikke vedtak på forum for tillitsvalgte.

Forumet er kun for inviterte tillitsvalgte - invitasjon sendes ut via e-post

Til forumet inviteres to representanter fra hver lokalforening, hvorav leder er selvskreven, og slik at alle lokalforeninger deltar med en representant fra privat sektor og en fra offentlig sektor. Spesialistforeningene og NTF Student inviteres ved sine ledere.

Sist oppdatert: 9. november 2023