Nettverkskonferansen 2024

Nasjonal nettverksgruppe for forskning og innovasjon innen oral helse inviterer til Nettverkskonferansen 2024.

Tid: 17. – 18. april 2024

Sted: Radisson Hotel & Conference Centre Oslo Airport

Pris: 1300 NOK per person (inkludert middag)
Prisen er lik for alle uavhengig av medlemskap i NTF.

Påmeldingfrist: 5. februar 2024

Målet med konferansen er å samle videreutdanningskandidater, stipendiater og forskere til nettverksbygging og til å presentere forskning på tvers av de ulike institusjonene som arbeider innen feltet oral helse.

Det vil gjennom de to dagene være en balanse mellom et godt og faglig solid program bestående av paneldebatter, posterpresentasjoner og ulike temagrupper.

Fire temagrupper vil ta for seg «tannhelse- og praksisnær forskning», «basal- og translasjonsforskning», «register og befolkningsstudier (Epidemiologi)» og «sårbare grupper (F.eks. TOO)».

Frist for abstrakt til posterseksjonen er 5. februar 2024.

Nettverksmiddag
Nettverksbygging er en viktig del av konferansen, og middag er derfor inkludert i deltakeravgiften. Hvis man mot formodning ikke kan delta på middagen kan du opplyse om dette i påmeldingen. Melder du deg av middagen vil det ikke påvirke kursavgiften.

Hotellbooking
Pris: 1595.- (for en person med rabatt, inkl. frokost)
Deltakere booker hotell selv. Klikk her for å booke med kode Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu.

Spørsmål om Nettverkskonferansen?
Ta kontakt med Frode Staxrud om det skulle være noen spørsmål i forbindelse med Nettverkskonferansen, posterseksjonen eller overnatting, Frode.staxrud@niom.no

Program for konferansen:

Onsdag 17. april

Tid

Aktivitet

Foredragsholder

0915 - 0955

Registrering og posteropphenging


1000 - 1015

Åpning av arrangementet

Per Vult von Steyern, Professor & CEO NIOM

1015 - 1025

Sammen om kunnskapsløft for oral helse

Ellen Rønning Moen-Arnesen, Statssekretær HOD

1025 - 1035

Forskning som grunnlag for politikken

Heming Olsen-Bergem, President NTF

1035 - 1115

Samarbeid på tvers av fagfelt som suksessfaktor for den kliniske forskningen

Bjørn Klinge, Professor em. Karolinska inst. & Malmø Universitet

1115 - 1145

Hva er KAG, hvordan fungerer det?

Wenche M. Thorstensen, NTNU & Astrid J. Feuerherm, TkMidt

1145

Kaffepause


1145 - 1300

Postersesjon


1300 - 1400

Lunsj

 

1400 - 1530

Temagrupper med orale poster-presentasjoner
og paneldiskusjon

1. Tannhelse – og praksisnær forskning

2. Basal – og translasjonsforskning

1530 - 1600

Kaffepause


1600 - 1630

Forskningsformidling

Maria Pain, Forsker mikrobiologi NIOM

1630 - 1700

Karriereutvikling og motivasjon

Cecilie Gjerde Gjengedal, 1. amanuensis, UiB

1700 - 1900

Pause og nettverksbygging


1900

Felles middag


Torsdag 18. april

Tid

Aktivitet

Foredragsholder

0900 - 0930

Innovasjon


0930 - 1015

Suksesshistorier: forskningsfinansiering

Ewa Hovden, senior forsker TKØ, Håvard Haugen, Professor UiO & Kamal Mustafa, Professor UiB

1015 - 1030

Hvordan nå opp i kampen om finansering

Moderator: Per Vult von Steyern, Professor & CEO NIOM

1030 - 1100

Kaffepause


1100 - 1120

HelseOmsorg21-strategien

Per Morten Sandset, Professor & leder HelseOmsorg21-rådet

1120 - 1250

Temagrupper med orale poster-presentasjoner
og paneldiskusjon

3. Register og befolkningsstudier (Epidemiologi)
4. Sårbare grupper (F.eks. TOO)

1250 - 1300

Oppsummering

Per Vult von Steyern, Professor & CEO NIOM

1300 - 1400

Lunsj


Informasjon

Vi oppfordrer alle som har begynt, fullført eller tidligere presentert sin poster om å melde seg på poster-seksjonen. Posteren henges opp første dagen, og det er satt av god tid slik at de besøkende til nettverkskonferansen kan besøke posteren med dere som forskere til stede.

I tillegg er det mulig å spesifisere i påmeldingen om det er interesse for å delta med posteren på en av temagruppene. Det vil da være en oral presentasjon og paneldebatt. Hvem som blir valgt ut til dette besluttes av Nettverksgruppen.

Frist for abstrakt til posterseksjonen er 5. februar 2024, og sendes til Frode.staxrud@niom.no

Oppgaver og aktiviteter

Nettverksgruppens hovedoppgave er å bidra i oppfølging av strategien, først og fremst ved å medvirke til dialog og samarbeid mellom aktørene på forsknings- og innovasjonsfeltet innen oral helse. Oral helse er et lite forskningsfelt i Norge og samarbeid mellom aktørene er viktig for utdanning, forskning og innovasjon av høy kvalitet. Nasjonal nettverksgruppe er omtalt i strategiens kapittel 6 Oppfølging av strategien.

Nettverksgruppen skal være en felles møtearena for oppdatering, tilbakemelding og diskusjon knyttet til de anbefalinger som er gitt for forskningsvirksomhetenes oppfølging av strategien.

Videre skal gruppen bistå departementet med råd knyttet til tiltak under helsemyndighetenes ansvarsområde.
Nettverksgruppen skal arrangere nasjonale samlinger for forskere innen oral helse. Målet er å bidra med arenaer for samarbeid både nasjonalt og internasjonalt, formidle implementering og løfte frem oral helse som forskningsfelt.

I tillegg skal nettverksgruppen lage en sammenstilling av planlagt, pågående og nylig avsluttet forskningsaktivitet innen oral helse.

Nordisk institutt for odontologiske materialer (NIOM) Oslo, har fått i oppdrag å lede den nasjonale nettverksgruppen for forskning og innovasjon innen oral helse.

Sammensetning og oppnevning av medlemmer i nettverksgruppen

Nettverksgruppen vil ha medlemmer fra universiteter og høgskoler som utdanner tannhelsepersonell, fra de regionale odontologiske kompetansesentrene, TAKO-senteret, NIOM, fylkeskommunene og fra private tannleger. Norges Forskningsråd, Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet inviteres til å være observatører. Helse- og omsorgsdepartementet inviterer de nevnte institusjonene til å oppnevne medlem/obervatør av nettverksgruppen for strategiens virketid.

Nettverksgruppens sammensetning:

 • NIOM (leder og sekretariat)
 • Universitetet i Bergen (1 medlem)
 • Universitetet i Oslo (1 medlem)
 • Universitetet i Tromsø (1 medlem)
 • Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (1 medlem)
 • Høgskolen i Innlandet (1 medlem)
 • Regionale odontologiske kompetansesentre (3 medlemmer , rullerer)
 • TAKO-senteret (1 medlem)
 • Fylkeskommunene (1 medlem)
 • Brukerorganisasjon (1 medlem)
 • Den norske tannlegeforening (1 medlem, representant for privatpraktiserende tannleger)

Observatører

 • Helsedirektoratet (1 person)
 • Folkehelseinstituttet (1 person)

For mer informasjon om nettverksgruppen se www.odontologi.net Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu.

Påmelding

Påmeldingfrist: 5. februar 2024

Sist oppdatert: 27. februar 2024