Medlemstilbud - book en jurist på Midnattssolsymposiet!

Medlemstilbud - book en jurist på Midnattssolsymposiet!

/ 29.04.2016

Som et medlemstilbud blir det mulig for kursdeltakere og andre til å reservere tid med en av NTFs advokater eller medlemsrådgiver under Midnattssolsymposiet 16.-17 juni 2016.

Nord- og Sør-Trøndelag skal slås sammen til ett fylke

Nord- og Sør-Trøndelag skal slås sammen til ett fylke

/ 27.04.2016

Dette ble i dag vedtatt av de to fylkestingene onsdag 27. april. Den felles fylkeskommunen skal ifølge planen være virksom fra 1.1. 2018.

Helsepolitisk barometer - Hva mener befolkningen om norsk helsepolitikk?

/ 26.04.2016

NTF er en av 15 organisasjoner som sammen med TNS Gallup har tatt pulsen på befolkningens holdninger i helsepolitiske spørsmål. Tirsdag 26. april ble resultatene offentliggjort et arrangement på Filmens hus i Oslo.

Nytt uttalelsesskjema for helsepersonell fra NPE

/ 21.04.2016

NPE er avhengig av at behandlingssteder gir gode uttalelser i klagesaker. Derfor har de nå forbedret uttalelsesskjemaet slik at det er tydeligere hvilken informasjon NPE trenger.

NTF i møte med Barnevoldsutvalget

/ 20.04.2016

Tirsdag var NTF invitert til møte med representanter fra sekretariatet for det nyoppnevnte Barnevoldsutvalget. Formålet var å diskutere utfordringer for tannhelsetjenesten i arbeidet med å oppdage og melde fra om vold, overgrep og omsorgssvikt mot barn.

Høstens TSE kurs er klare!

/ 20.04.2016

Det er nå mulig å melde seg på høsten kurs i Tannlegeforeningens Systematiske Etterutdanning (TSE).

Akademikerne kommune inviterer tillitsvalgte til kurs i lokale forhandlinger

/ 14.04.2016

Akademikerne kommune tilbyr kurs i lokale forhandlinger etter hovedtariffavtalens kap. 3.4 og kap. 5 i det kommunale avtaleområdet + kap. 3 i bedriftsavtalen.

Velkomen til Loenmøtet 2016

/ 12.04.2016

Sogn og Fjordane og Sunnmøre tannlegeforeningar ynskjer alle kursdeltakarar, foredragshaldarar og utstillarar velkomne til LOENMØTET – også i år på HOTEL ALEXANDRA – i Nordfjord.

Flere nyheter