Begrenset tjenestetilbud i påsken

Begrenset tjenestetilbud i påsken

/ 30.03.2015

Sekretariatet har redusert telefontid og svært begrenset tjenestetilbud i påskeuken.

Årsrapporten til NPE for 2014 er nå tilgjengelig

Årsrapporten til NPE for 2014 er nå tilgjengelig

/ 26.03.2015

Årsrapporten fra Norsk Pasientskadeerstatning (NPE) er nå klar og publisert på deres nettsider.

Tannhelsetjenesten foreslås overført til kommunene

/ 20.03.2015

- Den norske tannhelsemodellen er velfungerende. Dagens organisering har bidratt til å utjevne de sosiale ulikhetene i tannhelse, ved at alle får et likeverdig tilbud, sier Camilla Hansen Steinum, president i NTF i en kommentar til at regjeringen nå har lagt fram stortingsmelding om nye oppgaver til større kommuner.

Sammen i kampen mot diabetes!

/ 20.03.2015

20. mars er Verdens munnhelsedag 2015, og NTF markerer dagen sammen med Norsk tannpleierforening og Diabetesforbundet. Kampanjen setter fokuset på sammenhengen mellom diabetes og munnhelse, og at tannhelseteamet sitter i en unik posisjon for å kunne hjule flere til å avdekke diabetes type 2 på et tidlig stadium.

Internasjonal pris til Jostein Grytten

/ 10.03.2015

Professor i samfunnsodontologi, Jostein Grytten tildeles IADR sin prestisjetunge pris, Distinguished Scientist Award for Behavioral, Epidemiologic and Health Services Research.

HELFO lanserer nye nettsider

/ 09.03.2015

Helseøkonomiforvaltningen (HELFO) lanserer etter planen nye nettsider i midten av mars på www.helfo.no.

NTF støtter opp om Redd Barnas kampanje

/ 06.03.2015

Sett i lyset av helse- og samfunnsproblemene det fører til, er overgrep, vold og omsorgssvikt mot barn det største folkehelseproblemet vi har i Norge i dag. Likevel snakkes det nesten ikke om temaet. Dette ønsker Redd Barna å gjøre noe med, og NTF støtter Redd Barnas nye kampanje "Jeg er her".

Ny rapport: Gravide diskrimineres i arbeidslivet

/ 05.03.2015

Halvparten av norske mødre rapporterer om forskjellsbehandling når de får barn. Det viser Norges første store undersøkelse om opplevd diskriminering blant gravide og foreldre i permisjon.

Flere nyheter