Her er NTFs nye hovedstyre!

Her er NTFs nye hovedstyre!

/ 28.11.2015

Valg av hovedstyre ble foretatt av representantskapet 28.11.2015. Camilla Hansen Steinum ble gjenvalgt som president og Gunnar Amundsen ble valg inn som ny visepresident.

Nye regler for obligatorisk etterutdanning for NTFs medlemmer

Nye regler for obligatorisk etterutdanning for NTFs medlemmer

/ 28.11.2015

NTFs representantskap vedtok lørdag 28. november endringer i NTFs regler for obligatorisk etterutdanning. De viktigste endringene er at det nå innføres sanksjoner hvis medlemmene ikke oppfyller kravene, og at timekvoten nå blir 150 timer over faste 5 års perioder.

NTFs representantskap i gang!

/ 27.11.2015

Representantskapet er NTFs øverste organ og representantskapsmøtet er således vårt viktigste møte. Her treffes representanter fra alle lokalforeninger og spesialistforeninger for å legge rammene for foreningens arbeid de nærmeste årene, samt velge medlemmer til NTFs hovedstyre.

Ny samarbeidsavtale mellom NTF og Skattebetalerforeningen

/ 25.11.2015

I dag har NTF og Skattebetalerforeningen inngått en avtale om skattejuridisk bistand til våre medlemmer.

Tannlegene får toppscore i kundetilfredshet (igjen)

/ 24.11.2015

Årets EPSI-undersøkelse av helsetjenester viser at kundetilfredsheten generelt er god, og tannlegene holder toppnivået med klar margin også denne gangen.

Vil du bidra som helsepersonell for asylsøkere?

/ 20.11.2015

Helsedirektoratet har opprettet en pool for tilgjengelig helsepersonell som kan bistå med å gi nødvendige helsetjenester til asylsøkere og flyktninger.

Den europeiske antibiotikadagen

/ 18.11.2015

Antibiotikaresistens er et av verdens mest presserende helseproblemer. Den europeiske antibiotikadagen markeres den 18.november i de fleste land i Europa.

Spørreundersøkelse sendt ut til NTFs privatpraktiserende medlemmer

/ 17.11.2015

Undersøkelsen kommer fra Akademikerne og tema er bl.a. hvilke utfordringer man møter når man driver egen virksomhet.

Flere nyheter