Ny nasjonal lederutdanning for primærhelsetjenesten

Ny nasjonal lederutdanning for primærhelsetjenesten

/ 18.05.2015

Fra høsten 2015 vil Handelshøyskolen BI tilby en ny lederutdanning for helsepersonell på mastergradnivå til ledere i offentlig og privat sektor.

Stortingsmelding om primærhelsetjeneste - tannhelse er med

Stortingsmelding om primærhelsetjeneste - tannhelse er med

/ 12.05.2015

I meldingen om fremtidens primærhelsetjeneste er en side viet omtale av tannhelse. Konklusjonen er i tråd med meldingen om kommunereformen: Regjeringen vil overføre ansvaret for tannhelsetjenester fra fylkeskommunen til kommunen.

Nytt nummer av Tidende på vei i posten!

/ 12.05.2015

Maiutgaven kan friste med hele tre vitenskapelige artikler: om juvenil idiopatisk artritt, om alternative sementer til gullinnlegg og om moralsk nøytralisering blant tannleger.

Ny leverandør av tannhelseforsikring

/ 11.05.2015

Nok en gang er det lansert en tannhelseforsikring på det norske markedet. Ordningen markedsføres som "en forsikring mot uforutsette kostnader i forbindelse med undersøkelser hos din tannlege".

Kurs i lokale forhandlinger i KS-området

/ 06.05.2015

Akademikerne og Tannlegeforeningen vil i juni, august og september arrangere kurs i lokale forhandlinger rundt om i landet.

Påmeldingen til årets FDI-kongress i Bangkok er åpnet

/ 06.05.2015

FDI Annual World Dental Congress 2015 går av stabelen 22. - 25. september. Denne gangen er det tannlegeforeningen i Thailand som er vertskap, og kongressen holdes i Bangkok. Se www.fdi2015bangkok.org

NTF på høring om Folkehelsemeldingen

/ 30.04.2015

NTF deltok torsdag i høringsmøte om stortingsmeldingen om folkehelse. Meldingen inneholder ikke et eneste ord om tannhelse, noe NTF mener er sterkt beklagelig.

Lønnsoppgjøret i KS i mål

/ 30.04.2015

Akademikerne har kommet til enighet med arbeidsgiver om årets lønnsoppgjør i kommunesektoren (KS). Oppgjøret gir isolert sett en lønnsvekst på ca. 3,2 prosent i år, men sett under ett er lønnsutviklingen for tariffperioden 2014 – 16 den samme som for konkurranseutsatt sektor.

Flere nyheter