Ferske tall fra SSB

Ferske tall fra SSB

/ 20.06.2016

I dag la Statistisk sentralbyrå (SSB) frem ferske tall både for den offentlige tannhelsetjenesten og fra levekårsundersøkelsen 2015.

Nytt kurs - Antibiotikaresistens og implikasjoner i tannlegepraksis

Nytt kurs - Antibiotikaresistens og implikasjoner i tannlegepraksis

/ 14.06.2016

NTF inviterer alle medlemmer og andre i tannhelsetjenesten til gratis kurs om hvilke konsekvenser antibiotikaresistens har for tannbehandling.

Mønsteravtalen for tannhelsesekretærer

/ 13.06.2016

Årets forhandlinger med Fagforbundet og Parat om Mønsteravtalen (veiledende avtale) mellom privatpraktiserende tannleger og deres tannhelsesekretærer, blir gjennomført 19. september 2016.

Debattmøte: Antibiotikaresistens – vår tids største helsetrussel

/ 10.06.2016

Under årets Arendalsuke inviterer Veterinærforeningen, Legeforeningen og Tannlegeforeningen til debatt rundt det økende problemet med multiresistente bakterier.

Høringen om overføring av tannhelsetjenesten er sendt ut

/ 07.06.2016

6. juni ble høringsnotatet om overføringen av tannhelsetjenesten til kommunalt forvaltningsnivå lagt fram av Helse- og omsorgsdepartementet.

Verdens tobakksfrie dag 31. mai

/ 31.05.2016

Temaet for årets markering er standardiserte tobakkspakninger. WHO lanserer dagen fra Oslo, med prominente gjester og nyheter om temaet.

Ekstra kurs i odontologisk søvnmedisin

/ 30.05.2016

Kurset i odontologisk søvnmedisin ble fulltegnet på rekordtid. Vi har derfor satt opp enda et kurs med følgende datoer: 9. - 10. desember 2016.

Hils på interimsstyret i NTF Student

/ 29.05.2016

Fredag 20. mai møttes interimsstyret for NTF Student for første gang. Arbeidet med en ny studentforening har dermed kommet et godt skritt videre!

Flere nyheter