Hilsen fra FDI presidenten

Hilsen fra FDI presidenten

/ 19.07.2016

NTF har mottatt en hilsen fra FDI President Dr Patrick Hescot etter hendelsene i Nice. Han retter en spesiell takk til rettsodontologene som er med i identifiseringsarbeidet. Vi ønsker å videreformidle brevet til alle våre medlemmer.

Om utenlandsbehandling og markedsføring

Om utenlandsbehandling og markedsføring

/ 04.07.2016

De siste dagene har det vært mye kommentarer i sosiale medier rundt reklame for tannbehandling i utlandet. Dette er en sak som NTF kontinuerlig har fokus på, ikke minst fordi flere av disse annonsene etter vår mening er i strid med markedsføringsloven.

Velkommen til Munn- og halskreftdagen!

/ 30.06.2016

Munn- og halskreftforeningen inviterer til fagdag 19. september - et område hvor tannlegene spiller en sentral rolle.

Ønsker du feriestopp av Tidende?

/ 29.06.2016

Tidende distribueres med bud til de fleste av mottakerne, og mange får bladet på dørmatten sammen med morgenavisene. Hvis du melder feriestopp av avisen, stoppes imidlertid ikke automatisk leveringen av Tidende.

Ferske tall fra SSB

/ 20.06.2016

I dag la Statistisk sentralbyrå (SSB) frem ferske tall både for den offentlige tannhelsetjenesten og fra levekårsundersøkelsen 2015.

Nytt kurs - Antibiotikaresistens og implikasjoner i tannlegepraksis

/ 14.06.2016

NTF inviterer alle medlemmer og andre i tannhelsetjenesten til gratis kurs om hvilke konsekvenser antibiotikaresistens har for tannbehandling.

Mønsteravtalen for tannhelsesekretærer

/ 13.06.2016

Årets forhandlinger med Fagforbundet og Parat om Mønsteravtalen (veiledende avtale) mellom privatpraktiserende tannleger og deres tannhelsesekretærer, blir gjennomført 19. september 2016.

Debattmøte: Antibiotikaresistens – vår tids største helsetrussel

/ 10.06.2016

Under årets Arendalsuke inviterer Veterinærforeningen, Legeforeningen og Tannlegeforeningen til debatt rundt det økende problemet med multiresistente bakterier.

Flere nyheter