Søk
Hjem     Organisasjonen     Foreninger     Lokalforeninger     Troms  

Troms tannlegeforening

Velkommen til Troms tannlegeforenings nettsider!

Kontaktpersoner Troms tannlegeforening

Kontakt oss på troms@tannlegeforeningen.no

Troms tannlegeforening organiserer nesten alle tannlegene i fylket.

Foreningen har ca. 220 medlemmer, omtrent likt fordelt på offentlig ansatte og
privat praktiserende.

Troms tannlegeforening søker å bidra til kvalitet i tannhelsetjenesten ved å
samle tannlegene til faglige og standspolitiske møter. Foreningen representerer
tannlegene lokalt overfor publikum og myndigheter.