Søk

Council of European Dentists (CED)

"The Voice of Dentists and Oral Health in Europe for 50 Years"

Council of European Dentists (CED) er en europeisk non-profit forening som representerer mer enn 340.000 tannleger over hele Europa. Foreningen er sammensatt av 32 nasjonale tannlegeforeninger (29 medlemsforeninger og 3 observatører) fra 30 europeiske land. Norge er et av landene med observatørstatus.

Mer informasjon om CED finner du på www.cedentists.eu eller ved å
følge dem på twitter @CEDentists

Foreningens formål er å utvikle og gjennomføre politikk og strategier for å:

  • Fremme tannhelse og tannlegenes interesser i EU
  • Fremme høye standarder for tannbehandling og tannpleie
  • Bidra til å sikre og bedre folkehelsen
  • Påvirke den politiske og rettslige utviklingen i EU i saker som involverer tannhelse
  • Drive aktiv lobbyvirksomhet i de europeiske institusjonene for å verne om tannlegenes juridiske og politiske interesser


Hvordan jobber CED for å oppnå disse målene?

  • Aktiv overvåkning av den politiske og lovgivende utviklingen i EU
  • Publisering av politiske uttalelser og utkast til endringer i EUs regelverk for å sikre tannlegenes stemme i EU-beslutninger som angår dem
  • Bidra til kompetanseutvikling i EU-institusjonene innen områdene helse og forbrukervern
  • Bidra med en plattform for informasjonsutveksling til (og mellom) nasjonale tannlegeforeninger
  • Samarbeid med alle de store europeiske sammenslutninger av helsepersonell og andre frie yrker på politiske saker av felles interesser


Nyttige publikasjoner fra CED

Årsrapport om CEDs aktivteter

Rapporten viser en oppsummering av aktiviteter, politiske vedtak og resultatene av arbeidet i CEDs arbeidsgrupper (working groups) og ekspertutvalg (task forces).

Klikk her for å laste ned årsrapport for 2015 (PDF på engelsk)

Klikk her for å laste ned årsrapport for 2014 (PDF på engelsk)


CED Newsletters

CED publiserer regelmessige nyhetsbrev, dels om forhold av betydning fra EU og dels om egne aktiviteter.

Klikk her for å lese/laste ned CED sine nyhetsbrev (på engelsk)


Oppslagsverk om tannhelsetjenester i Europa

CED står bak "The EU Manual of Dental Practice", en praktisk "håndbok" for tannleger som vurderer å jobbe i et annet land. Dokumentet inneholder informasjon om organisering av tannhelsetjenesten i 34 europeiske land, inkludert krav til opplæring og gjeldende juridiske og etiske regler for tannlegepraksiser. Informasjonen der er lett å finne og forstå, og er rettet mot tannleger, tannlegestudenter, politikere og andre som er interessert i hvordan tannhelsetjenesten er organisert i de ulike EU-landene.

Klikk her for å laste ned hele 2014/2015 utgaven (240 sider)

  Myheter fra C