Søk

Council of European Dentists (CED)

"The Voice of Dentists and Oral Health in Europe for 50 Years"

Council of European Dentists (CED) er en europeisk non-profit forening som representerer mer enn 340.000 tannleger over hele Europa. Foreningen er sammensatt av 32 nasjonale tannlegeforeninger (29 medlemsforeninger og 3 observatører) fra 30 europeiske land. Norge er et av landene med observatørstatus.

Mer informasjon om CED finner du på www.cedentists.eu eller ved å
følge dem på twitter @CEDentists

Foreningens formål er å utvikle og gjennomføre politikk og strategier for å:

  • Fremme tannhelse og tannlegenes interesser i EU
  • Fremme høye standarder for tannbehandling og tannpleie
  • Bidra til å sikre og bedre folkehelsen
  • Påvirke den politiske og rettslige utviklingen i EU i saker som involverer tannhelse
  • Drive aktiv lobbyvirksomhet i de europeiske institusjonene for å verne om tannlegenes juridiske og politiske interesser


Hvordan jobber CED for å oppnå disse målene?

  • Aktiv overvåkning av den politiske og lovgivende utviklingen i EU
  • Publisering av politiske uttalelser og utkast til endringer i EUs regelverk for å sikre tannlegenes stemme i EU-beslutninger som angår dem
  • Bidra til kompetanseutvikling i EU-institusjonene innen områdene helse og forbrukervern
  • Bidra med en plattform for informasjonsutveksling til (og mellom) nasjonale tannlegeforeninger
  • Samarbeid med alle de store europeiske sammenslutninger av helsepersonell og andre frie yrker på politiske saker av felles interesser


Nyttige publikasjoner fra CED

Årsrapport om CEDs aktivteterIllustrasjon_CED2017

Rapporten viser en oppsummering av aktiviteter, politiske vedtak og resultatene av arbeidet i CEDs arbeidsgrupper (working groups) og ekspertutvalg (task forces).

Klikk her for å laste ned årsrapport for 2017 (PDF på engelsk)

Klikk her for å laste ned årsrapport for 2016 (PDF på engelsk)CED Newsletters

CED publiserer regelmessige nyhetsbrev, dels om forhold av betydning fra EU og dels om egne aktiviteter.

Klikk her for å lese/laste ned CED sine nyhetsbrev (på engelsk)


Oppslagsverk om tannhelsetjenester i Europa

CED står bak "The EU Manual of Dental Practice", en praktisk "håndbok" for tannleger som vurderer å jobbe i et annet land. Dokumentet ble sist oppdatert i 2014/2015 og inneholder informasjon om organisering av tannhelsetjenesten i 34 europeiske land, inkludert krav til opplæring og gjeldende juridiske og etiske regler for tannlegepraksiser. Informasjonen er lett å finne og forstå, og er rettet mot tannleger, tannlegestudenter, politikere og andre som er interesserte i hvordan tannhelsetjenesten er organisert i de ulike EU-landene.

Klikk her for å laste ned hele 2014/2015 utgaven (240 sider)

Myheter fra C