Søk

FDI World Dental Federation


FDI World Dental Federation er en verdensomspennende sammenslutning av nasjonale tannlegeforeninger. Virksomheten er tredelt: En organisasjonsmessig, en faglig og en fagpolitisk del. FDI har et nært samarbeid med Verdens Helseorganisasjon WHO.

Alle medlemmer av de nasjonale medlemsforeningene er automatisk medlem i FDI. Dette medfører ingen individuell medlemskontingent.

Som medlem kan du delta på de årlige fagkongressene FDI Annual World Dental Congress (AWDC)  til redusert pris. Klikk her for å lese mer om kongressene på FDIs nettsider

Nytt fra FDI

På FDIs nettsted blir nyhetsmeldinger, nyhetsbrev, pressemeldinger, innlegg fra presidenten og annet nytt publisert jevnlig. Hold deg oppdatert - følg med på FDI Media. Du kan også holde deg faglig oppdatert gjennom FDIs tidsskrift International Dental Journal.