Søk

FDI World Dental Federation


FDI World Dental Federation er en verdensomspennende sammenslutning av nasjonale tannlegeforeninger. Virksomheten er tredelt: En organisasjonsmessig, en faglig og en fagpolitisk del. FDI har et nært samarbeid med Verdens Helseorganisasjon WHO.

Alle medlemmer av de nasjonale medlemsforeningene er automatisk medlem i FDI. Dette medfører ingen individuell medlemskontingent.

Som medlem kan du delta på de årlige fagkongressene FDI Annual World Dental Congress (AWDC) til redusert pris. Klikk her for å lese mer om kongressene på FDIs nettsider


Nytt fra FDI

På FDIs nettsted blir nyhetsmeldinger, nyhetsbrev, pressemeldinger, innlegg fra presidenten og annet nytt publisert jevnlig. Hold deg oppdatert - følg med på FDI Media. Du kan også holde deg faglig oppdatert gjennom FDIs tidsskrift International Dental Journal.


Harry-Sam Selikowitz - Norges respresentant i FDI Science Committee

Harry-Sam Selikowitz er den eneste norske representanten i FDIs organer. Her er et utvalg av de viktigste oppgavene han har hatt i FDI:

  • Leder av FDI Science Committee 2016 - 2018
  • Medlem og nestleder FDI Science Committee 2011 - 2015
  • Initiert og utarbeidet flere Policy dokumenter - alle vedtatt av World Dental Parliament
  • Forfattet "Terms of Reference for the FDI Dental Materials Task Team", vedtatt av FDI Council 2015
  • Representert FDI ved International Association for Dental Research (IADR), Minimata-konvensjonen om kvikksølv og en rekke andre internasjonale møter

Les mer om NTFs medlem av FDI her