Søk

Norsk forening for odontofobi

VELKOMMEN TIL NOFOBI SINE NETTSIDER!

Følg NOFOBI på Facebook!

NOFOBI er en interesseorganisasjon for alle med interesse for atferdsmessige sider ved tann-behandling. Foreningen har nå ca. 350 medlemmer. I dag består medlemsmassen av tannleger, tannpleiere og tannhelsesekretærer og psykologer.

Vil du melde deg inn i NOFOBI, send en mail til sekretær Maren Agdal på epost: maren.agdal@bkkfiber.no

Les en tidligere artikkel om foreningen fra Tannlegens Tidskrift Tidende "Vet du hva Nofobi er?"

_____________________________________________________________

Vi avholder vårt årlige vinterseminar i februar.

Vi gleder oss til vinterseminaret 2020 som skal avholdes i Kristiansand.

Mer info kommer. Se vårt medlemsblad nr 1, 2019.

_____________________________________________________________


Alle som er interesserte i å behandle pasienter med odontofobi er velkommen til å delta på våre vinterseminarer. Målet med disse er å spre kunnskap om tannbehandlingsskrekk og hvordan tilstanden kan håndteres til pasientens beste. Vi prøver å lage praktisk rettede kurs som er nyttige i det daglige arbeid med pasienter. Foredragsholderne hentes både fra inn og utland og er som oftest psykologer/psykiatere og tannleger. Det er også mulig å fordype seg i emnet odontofobi ved å ta en eksamen i dette. Eksamen avholdes i forbindelse med seminarene.

Vi ønsker også at NOFOBI skal bidra til nettverksbygging. Mange praktiske tips og inspirasjon utveksles i den uformelle kontakten mellom medlemmene. Det sosiale er alltid vektlagt på seminarene, med blant annet festmiddag!

Det lønner seg å bli medlem, også økonomisk. Medlemsavgiften er innspart allerede ved det første seminaret ved medlemsrabatten!

Seminardeltagerne kan få tilsendt utskrift av foredragene ved å henvende seg på mail til nestleder. Dette gjelder kun de kurs hvor vi har kursholders godkjennelse til dette.

Vil du melde deg inn i NOFOBI, send en mail til kasserer Maren Agdal på epost: maren.agdal@bkkfiber.no


Nettsiden administreres av Web-ansvarlig Dorith Aase Eriksen - dorithma@hotmail.com