Søk

Norsk forening for pedodonti (NFP)

NFP organiserer tannleger og andre som har interesse for barnetannpleie. Foreningens formål er bl.a. å arbeide for barnetannpleiens utvikling og praktiske anvendelse.

Alle tannleger og annet helsepersonell med interesse for barnetannpleie kan bli medlem i NFP. Medlemsskap krever ikke spesialistutdanning i Pedodonti.

Klikk her for å gå til Norsk forening for pedodonti sine egne nettsider