NTF-RSS http://www.tannlegeforeningen.no NTF-RSS no-bm Sun, 28 May 2017 10:24:54 +0100 MSDN RSS Service 1.0.1756.17695 1440 Enighet mellom partene i Oslo kommune /jus-og-arbeidsforhold/offentlig-sektor/forhandlinger/Enighet-mellom-partene-i-Oslo-kommune.aspxTirsdag kom Akademikerne og Oslo kommune til enighet under mekling. Akademikerne fikk ikke gjennomslag for noen lokal pott, men valgte likevel å akseptere meklingsmannens forslag. 24.05.2017 Tannlegeforeningen.no http://www.tannlegeforeningen.no/storypg.aspx?id=7035 Stort engasjement rundt flytting av DOT /Profesjon-og-fag/Helsemyndigheter/Stort-engasjement-rundt-flytting-av-DOT.aspxDet har vært stort engasjement og mange medieoppslag etter at regjeringen la fram forslag om flytting av ansvaret for Den offentlige tannhelsetjenesten fra fylkeskommunene til kommunene. 23.05.2017 Tannlegeforeningen.no http://www.tannlegeforeningen.no/storypg.aspx?id=7012 Nytt tilbud om pensjonsavtale gjennom Storebrand /medlem/medlemsfordeler/Storebrand/Nytt-tilbud-om-pensjonsavtale-gjennom-Storebrand.aspxSelvstendig næringsdrivende har nå muligheten til å opprette en svært gunstig pensjonsavtale gjennom Storebrand. Forutsigbare betingelser, relevant rådgivning og hjelp til å forstå pensjon er noen av fordelene vi har fremforhandlet. 15.05.2017 Tannlegeforeningen.no http://www.tannlegeforeningen.no/storypg.aspx?id=7000 Periodontist valgt inn i styret for Nasjonalt Diabetesforum /folkehelse/Periodontist-valgt-inn-i-styret-for-Nasjonalt-Diabetesforum.aspxGod diabetesomsorg er avhengig av tverrfaglig samarbeid, og som en del av satsingen på munnhelse ønsket Diabetesforbundet en tannlege inn i styret. Spesialist i periodonti, Kristin Kolltveit, er valgt inn i styret for Nasjonalt Diabetesforum. 13.05.2017 Tannlegeforeningen.no http://www.tannlegeforeningen.no/storypg.aspx?id=6926 Har du oppdatert din medlemsinformasjon? /Medlem/Har-du-oppdatert-din-medlemsinformasjon.aspxNTF har i dag sendt ut e-post til alle medlemmer med oppfordring om å bekrefte/oppdatere informasjonen som ligger inne i vårt medlemsregister. 12.05.2017 Tannlegeforeningen.no http://www.tannlegeforeningen.no/storypg.aspx?id=6999 Oppgradert reiseforsikring med Storebrand - Akademikeravtalen /medlem/medlemsfordeler/Storebrand/Oppgradert-reiseforsikring-med-Storebrand--Akademikeravtalen.aspxFra 1. mai ble Storebrands reiseforsikring oppgradert til Super reiseforsikring med flere og bedre dekninger. 10.05.2017 Tannlegeforeningen.no http://www.tannlegeforeningen.no/storypg.aspx?id=6996 Kurs for tillitsvalgte i lokale forhandlinger i KS-området /jus-og-arbeidsforhold/offentlig-sektor/forhandlinger/Kommunale-regionale-kurs-i-lokale-forhandlinger-i-KSomrdet.aspxAkademikerne kommune vil i mai, juni, august og september arrangere kurs i lokale forhandlinger rundt om i landet. Kursinnhold er lokale forhandlinger etter hovedtariffavtalens kap. 3.4 og kap. 5 i det kommunale avtaleområdet pluss kap. 3 i bedriftsavtalen og er for tillitsvalgte og kontaktpersoner. 09.05.2017 Tannlegeforeningen.no http://www.tannlegeforeningen.no/storypg.aspx?id=6994 Verdens håndhygienedag 5. mai 2017 /profesjon-og-fag/Verdens-hndhygienedag-5-mai-2017.aspxFolkehelseinstituttet går sammen med landets fire kompetansesentre for smittevern i markeringen av Verdens håndhygienedag den 5. mai. Hovedtemaet for årets markering er korrekt bruk av engangshansker 05.05.2017 Tannlegeforeningen.no http://www.tannlegeforeningen.no/storypg.aspx?id=6990 NTFs standardavtaler for assistenttannleger er revidert /jus-og-arbeidsliv/NTFs-standardavtaler-for-assistenttannleger-er-revidert.aspxDen reviderte leietannlegeavtalen er nå publisert på NTFs hjemmeside under Jus og arbeidsliv/Kontrakter og avtaler (krever innlogging). 02.05.2017 Tannlegeforeningen.no http://www.tannlegeforeningen.no/storypg.aspx?id=6989 Følg lønnsforhandlingene 2017 /jus-og-arbeidsforhold/offentlig-sektor/forhandlinger/Alle-tariffomrder-i-gang-med-lnnsforhandlinger.aspx27. april startet lønnsforhandlingene i KS, og med det er alle tariffområdene i gang med årets oppgjør. Følg utviklingen i forhandlingene her. red: 30.04.2017 Tannlegeforeningen.no http://www.tannlegeforeningen.no/storypg.aspx?id=6981 NTF ber Stortinget si nei til å flytte det offentlige tannhelseansvaret til kommunene /Profesjon-og-fag/Helsemyndigheter/NTF-ber-Stortinget-si-nei-til--flytte-det-offentlige-tannhelseansvaret-til-kommunene.aspxI sitt innspill til helse- og omsorgskomiteen uttrykker NTF alvorlig bekymring for at en slik flytting vil splitte og ødelegge de gode, robuste og svært kompetente fagmiljøene som er bygget opp gjennom årelang satsing. Dette vil medføre negative konsekvenser for tjenestetilbudet og dermed for befolkningens tannhelse. 26.04.2017 Tannlegeforeningen.no http://www.tannlegeforeningen.no/storypg.aspx?id=6976 Viktig informasjon om innsending til Helfo (Opus) /Profesjon-og-fag/Trygd-og-tannbehandling/Viktig-informasjon-om-innsending-til-Helfo-Opus-.aspxNTF har blitt kontaktet av flere medlemmer med spørsmål om informasjon sendt ut fra Opus om at merknadsfeltene ved innsending av behandlingskrav til Helfo er aktivert. Vi ber medlemmer se bort i fra dette på nåværende tidspunkt og avvente informasjon fra NTF og Helsedirektoratet. 26.04.2017 Tannlegeforeningen.no http://www.tannlegeforeningen.no/storypg.aspx?id=6979 NTF har underskrevet Grefsenerklæringen mot vold mot barn /profesjon-og-fag/I-dag-underskrives-Grefsenerklringen-mot-vold-mot-barn.aspxI dag arrangerte Barneombudet Høynivåmøte mot vold mot barn, hvor NTF var blant de inviterte. Deltakerne har slutte seg til en felles erklæring om arbeidet mot vold mot barn. 24.04.2017 Tannlegeforeningen.no http://www.tannlegeforeningen.no/storypg.aspx?id=6969 Utvidet søknadsfrist - kompetansekurs i implantatprotetikk /kurs-og-utdanning/Utvidet-sknadsfrist--kompetansekurs-i-implantatprotetikk.aspxFristen for å søke om plass på kompetansekurs i implantatprotetikk er utvidet til torsdag 27. april 2017. 24.04.2017 Tannlegeforeningen.no http://www.tannlegeforeningen.no/storypg.aspx?id=6972 Helfo har fått nytt sentralbordnummer /Profesjon-og-fag/Helsemyndigheter/Helfo-har-ftt-nytt-sentralbordnummer-.aspxHelfo har fått nytt sentralbordnummer for administrative henvendelser: 960 96 622. 10.04.2017 Tannlegeforeningen.no http://www.tannlegeforeningen.no/storypg.aspx?id=6964 Presidenten på Dagsnytt 18 om overføringen av DOT /Profesjon-og-fag/Presidenten-p-Dagsnytt-18-i-kveld-om-overfringen-av-DOT.aspxNTFs president Camilla Hansen Steinum deltok på Dagsnytt 18-sending torsdag 6. april, om overføringen av det offentlige tannhelsetjenesteansvaret til kommunene. 06.04.2017 Tannlegeforeningen.no http://www.tannlegeforeningen.no/storypg.aspx?id=6965 Informasjonsskriv Kreft og Munnhelse /folkehelse/Informasjonsskriv-Kreft-og-Munnhelse.aspxSom en oppfølging av Verdens Munnhelsedag 2017 har vi utviklet to informasjonsskriv til både pasient og behandler med nyttig informasjon om munnhelsen før, under og etter kreftbehandling. 03.04.2017 Tannlegeforeningen.no http://www.tannlegeforeningen.no/storypg.aspx?id=6961 Regjeringen vil fortsatt flytte tannhelsetjenesten /Profesjon-og-fag/Regjeringen-vil-fortsatt-flytte-tannhelsetjenesten.aspxPå tross av massiv motstand både i fagmiljøene og blant landets fylker og kommuner, velger Helse- og omsorgsministeren å fremme lovforslag om å flytte ansvaret for Den offentlige tannhelsetjenesten til kommunene. 31.03.2017 Tannlegeforeningen.no http://www.tannlegeforeningen.no/storypg.aspx?id=6957 Utvidet frist for lav påmeldingsavgift for årets Midnattssolsymposium! /kurs-og-utdanning/Husk-frist-for-lav-pmeldingsavgift-for-rets-Midnattssolsymposium.aspxVi utvider frist for lav påmeldingsavgift til 18. april! Påmeldingen har likevel åpnet for ikke-medlemmer. Benytt deg av sjansen til å sikre deg plass til redusert pris nå! 31.03.2017 Tannlegeforeningen.no http://www.tannlegeforeningen.no/storypg.aspx?id=6960 Helsepolitisk barometer bekrefter stor tillit til tannhelsetjenesten /Profesjon-og-fag/Helsepolitisk-barometer-bekrefter-stor-tillit-til-tannhelsetjenesten.aspxKantar TNS har gjennomført det årlige Helsepolitiske barometeret for å kartlegge befolkningens oppfatninger og forventninger til helsepolitikken. Tirsdag 28. mars ble resultatene presentert. Støtten og tilliten til tannhelsetjenesten, slik den fremstår i dag, er stor. 28.03.2017 Tannlegeforeningen.no http://www.tannlegeforeningen.no/storypg.aspx?id=6946