NTF-RSS http://www.tannlegeforeningen.no NTF-RSS no-bm Wed, 29 Mar 2017 11:05:36 +0100 MSDN RSS Service 1.0.1756.17695 1440 Helsepolitisk barometer bekrefter stor tillit til tannhelsetjenesten /Profesjon-og-fag/Helsepolitisk-barometer-bekrefter-stor-tillit-til-tannhelsetjenesten.aspxKantar TNS har gjennomført det årlige Helsepolitiske barometeret for å kartlegge befolkningens oppfatninger og forventninger til helsepolitikken. Tirsdag 28. mars ble resultatene presentert. Støtten og tilliten til tannhelsetjenesten, slik den fremstår i dag, er stor. 28.03.2017 Tannlegeforeningen.no http://www.tannlegeforeningen.no/storypg.aspx?id=6946 Landsmøtet 2018 flyttes fra Trondheim til Lillestrøm /Kurs-og-utdanning/Landsmotet/Landsmtet-2018-flyttes-fra-Trondheim-til-Lillestrm.aspxSør-Trøndelag tannlegeforening ble tildelt Landsmøtet 2018 av representantskapet 2013. På grunn av forsinkelser i bygging av ny hall i Trondheim må arrangementet flyttes til Lillestrøm. 27.03.2017 Tannlegeforeningen.no http://www.tannlegeforeningen.no/storypg.aspx?id=6945 Sammen i kampen for kreftpasienter - Munnhelsedagen 2017 /folkehelse/Sammen-i-kampen-for-kreftpasienter--Munnhelsedagen-2017.aspxOver 33 000 personer i Norge får en ny kreftdiagnose hvert år, og mer enn 250 000 personer her i landet har, eller har hatt, kreft. 40% - 100% av alle kreftpasienter, avhengig av krefttype, opplever problemer med munnhelsen som en følge av kreftbehandlingen - likevel er munnen et område som ofte glemmes i kreftomsorgen. 20. mars markerer NTF, Kreftforeningen og Munn- og halskreftforeningen Verdens Munnhelsedag, bl.a. ved å samle over 200 personer til frokostseminar om dette viktige temaet. 20.03.2017 Tannlegeforeningen.no http://www.tannlegeforeningen.no/storypg.aspx?id=6940 Ny fagprosedyre for undersøkelser av barn utsatt for vold og overgrep /Profesjon-og-fag/Ny-fagprosedyre-tannlegeunderskelser-av-barn-utsatt-for-vold-og-overgrep1.aspxEn ny fagprosedyre utviklet av Sørlandet sykehus HF og Statens Barnehus Kristiansand skal gjøre det enklere å dokumentere funn i saker der det er mistanke om vold og seksuelle overgrep mot barn. 16.03.2017 Tannlegeforeningen.no http://www.tannlegeforeningen.no/storypg.aspx?id=6883 Ny veileder om Helfo-stønad for kroneterapi /Profesjon-og-fag/Helsemyndigheter/Ny-veileder-om-Halfostnad-for-kroneterapi.aspxHelfo har registrert at tannleger vurderer stønadsrett for kroneterapi forskjellig. De har derfor utviklet en digital veileder for å legge til rette for riktig forståelse av vilkårene. 15.03.2017 Tannlegeforeningen.no http://www.tannlegeforeningen.no/storypg.aspx?id=6936 Nasjonal markering av håndhygienens dag 5. mai /folkehelse/Nasjonal-markering-av-hndhygienes-dag-5-mai.aspxFolkehelseinstituttet, kompetansesentrene for smittevern og kommunehelsetjenesten inviterer til å markere håndhygienens dag. 13.03.2017 Tannlegeforeningen.no http://www.tannlegeforeningen.no/storypg.aspx?id=6931 UiO på listen over de beste tannlegeutdanningene i verden /Kurs-og-utdanning/Tannlegestudiet/UiO-p-listen-over-de-beste-tannlegeutdanningene-i-verden.aspx8. mars ble listen over verdens universiteter basert på fagområder publisert (QS World University Rankings by Subject). Odontologi ved UiO havnet på 46. plass over verdens beste odontologistudier. 13.03.2017 Tannlegeforeningen.no http://www.tannlegeforeningen.no/storypg.aspx?id=6930 Velkommen til Trondheimskonferansen! /Profesjon-og-fag/Velkommen-til-Trondheimskonferansen-2017.aspxNTF inviterer medlemmer og lokale aktører fra Trøndelagsregionen til debatt for å belyse ulike utfordringer en flytting av den offentlige tannhelsetjenesten fra fylkeskommunene til kommunene kan medføre. 10.03.2017 Tannlegeforeningen.no http://www.tannlegeforeningen.no/storypg.aspx?id=6917 Ny handlingsplan for sunnere kosthold /Profesjon-og-fag/Helsemyndigheter/Ny-handlingsplan-for-sunnere-kosthold.aspxRegjeringen la 7. mars frem en ny handlingsplan med mål for et sunnere og mer bærekraftig kosthold, samt tiltak for å redusere sukkerforbruket. 08.03.2017 Tannlegeforeningen.no http://www.tannlegeforeningen.no/storypg.aspx?id=6929 Akademikerne 20 år - jubileumshilsen fra lederen /Foreninger/Andre-foreninger/Akademikerne-20-r--jubileumshilsen-fra-lederen.aspxI anledning at Akademikerne fyller 20 år sender Akademikernes leder Kari Sollien en hilsen til medlemmer og medlemsforeninger. 08.03.2017 Tannlegeforeningen.no http://www.tannlegeforeningen.no/storypg.aspx?id=6927 UiO vil ikke lenger aldersteste asylsøkere /profesjon-og-fag/UiO-vil-ikke-lenger-aldersteste-asylskere.aspxUniversitetet i Oslo (UiO) har besluttet å ikke levere nytt anbud på alderstesting for Utlendingsdirektoratet av faglige og etiske hensyn. 07.03.2017 Tannlegeforeningen.no http://www.tannlegeforeningen.no/storypg.aspx?id=6922 Ny rekord for antall klagesaker i NPE /profesjon-og-fag/Ny-rekord-for-antall-klagesaker-i-NPE.aspxNok en gang er det rekordmange klager på tannlegebehandling via NPE, og over 15 millioner ble utbetalt i erstatninger i løpet av 2016. NTF er likevel ikke bekymret, og mener dette er gode tall og et tegn på at klageordningen er blitt bedre kjent. 06.03.2017 Tannlegeforeningen.no http://www.tannlegeforeningen.no/storypg.aspx?id=6921 Samarbeid om forskning og utdanning mellom UiO og TkS /profesjon-og-fag/Samarbeid-om-forskning-og-utdanning-mellom-UiO-og-TkS.aspxI samarbeid med Det odontologiske fakultet ved Universitetet i Oslo (UiO) gjennomfører nå Tannhelsetjenestens kompetansesenter Sør (TkS) et prosjekt om tannbehandlingsangst. Prosjektet skal gjennomføres av en privatpraktiserende tannlege i region Sør. 06.03.2017 Tannlegeforeningen.no http://www.tannlegeforeningen.no/storypg.aspx?id=6920 Helsepolitisk barometer 2017 /Profesjon-og-fag/Helsemyndigheter/Helsepolitisk-barometer-2017.aspxHva mener befolkningen om norsk helsepolitikk og norske helsetjenester? Kantar TNS (tidligere TNS Gallup) presenterer resultatene fra årets helsepolitiske barometer med påfølgende politisk debatt på Filmens hus 28. mars. 03.03.2017 Tannlegeforeningen.no http://www.tannlegeforeningen.no/storypg.aspx?id=6918 Krafttak mot kreft /folkehelse/Krafttak-mot-kreft.aspx2. mars er det "Kick off" for Kreftforeningens årlige aksjon Krafttak mot kreft. I år fokuserer kampanjen på hvordan det er å leve lenge med uhelbredelig kreft og senskadene kreftbehandlingen gir. Konsekvensene er store også for tann- og munnhelsen, noe som er et tema som løftes på markeringen av Verdens munnhelsedag 20. mars. 02.03.2017 Tannlegeforeningen.no http://www.tannlegeforeningen.no/storypg.aspx?id=6915 Strengere regler for utenlandsbehandling /Profesjon-og-fag/Helsemyndigheter/Strengere-regler-for-utenlandsbehandling.aspxStortinget har vedtatt innstramminger i mulighetene for behandling utenfor Norden, inkludert tannbehandling. 28.02.2017 Tannlegeforeningen.no http://www.tannlegeforeningen.no/storypg.aspx?id=6914 Akademikerne vant ikke frem i Rikslønnsnemnda /jus-og-arbeidsliv/Arbeidsgiverne-i-Spekter-vant-frem-i-Rikslnnsnemnda.aspxI går vedtok Rikslønnsnemnda å videreføre den gamle overenskomsten mellom Spekter og Akademikerne, og ga dermed Spekter medhold. Dette reagerer Akademikerne svært sterkt på og vil ta sykehuskonflikten videre til Arbeidsretten. 28.02.2017 Tannlegeforeningen.no http://www.tannlegeforeningen.no/storypg.aspx?id=6911 Frokostseminar om kreft og munnhelse /profesjon-og-fag/folkehelse/munnhelsedagen/kreft-og-munnhelse.aspxI samarbeid med Det odontologiske fakultet ved UiO, Kreftforeningen og Munn- og halskreftforeningen inviterte NTF til frokostseminar om kreft og munnhelse i forbindelse med årets Munnhelsedag 20. mars. Oppdatert: 20.03.2017 Tannlegeforeningen.no http://www.tannlegeforeningen.no/storypg.aspx?id=6889 NTF har sagt opp Visma innkjøpsavtale /medlem/fordeler/NTF-har-sagt-opp-Visma-innkjpsavtale.aspxNTF har sagt opp innkjøpsavtalen Visma Fordel Ansatt og Fordel Bedrift. Avtalen utløper 20. juni i år. 22.02.2017 Tannlegeforeningen.no http://www.tannlegeforeningen.no/storypg.aspx?id=6906 Hedmark fylkeskommune bekymret for fremtidens tannhelsetjeneste /profesjon-og-fag/Hedmark-fylkeskommune-bekymret-for-fremtidens-tannhelsetjeneste.aspx"Kommunereformen ødelegger tennene våre!" skriver Thomas Breen, fylkesråd for helse, næring og likestilling i Hedmark, i en pressemelding som ble sendt ut forrige uke. Fylkeskommunen får støtte fra NTF og KS. 21.02.2017 Tannlegeforeningen.no http://www.tannlegeforeningen.no/storypg.aspx?id=6903