NTF-RSS http://www.tannlegeforeningen.no NTF-RSS no-bm Tue, 11 Dec 2018 08:53:07 +0100 MSDN RSS Service 1.0.1756.17695 1440 Tannlegeforeningen er med i Gjør kloke valg-kampanjen /klokevalg/Tannlegeforeningen-med-i-Gjr-kloke-valgkampanjen.aspx"Gjør kloke valg" er en kampanje mot overdiagnostikk og overbehandling. NTF har utviklet seks råd til tannleger i klinisk praksis med anbefalinger, undersøkelser og behandlinger som kan være unødvendige og i verste fall skadelige. 06.12.2018 Tannlegeforeningen.no http://www.tannlegeforeningen.no/storypg.aspx?id=7745 Tannlegeforeningen støtter opp om Fastlegedagen /organisasjonen/Tannlegeforneingen-sttter-opp-om-Fastlegedagen.aspxLegeforeningen markerer Fastlegedagen i dag, onsdag 5. desember. Dagen brukes til å skape ekstra oppmerksomhet om fastlegeordningen, og vise hvor stolte fastlegene er av yrket sitt. 05.12.2018 Tannlegeforeningen.no http://www.tannlegeforeningen.no/storypg.aspx?id=7746 Utvidet frist for lav påmeldingsavgift Januarkurs 2019 /kurs-og-utdanning/Utvidet-frist-for-lav-pmeldingsavgift-Januarkurs.aspxFristen for påmelding til lav avgift gikk egentlig ut 1. desember, men det er fremdeles ledige plasser, så fristen er utsatt til fredag 7. desember. Benytt deg av sjansen til å sikre deg plass til redusert pris nå! 03.12.2018 Tannlegeforeningen.no http://www.tannlegeforeningen.no/storypg.aspx?id=7744 Årets julegave går til Kirkens Bymisjon /organisasjonen/rets-julegave-gr-til-Kirkens-Bymisjon.aspxNTF har en tradisjon for å gi en årlig julegave til en utvalgt veldedig organisasjon. Vi har valgt å gjøre dette i stedet for å sende julekort, dvs at pengene som ville gått til trykking og porto i stedet går til et godt formål. I år er det Kirkens bymisjon som har mottatt gaven. 29.11.2018 Tannlegeforeningen.no http://www.tannlegeforeningen.no/storypg.aspx?id=7733 Husk påmeldingsfristene for vårens TSE kurs! /Kurs-og-utdanning/TSE/Husk-pmeldingsfristene-for-vrens-TSE-kurs.aspxVårens TSE moduler går av stabelen i Alta, Kristiansand, Gjøvik og Kristiansund/Molde. 15. desember er første påmeldingsfrist. Meld deg på nå for å sikre deg plass (og 75 timer i NTFs etterutdanningssystem). 27.11.2018 Tannlegeforeningen.no http://www.tannlegeforeningen.no/storypg.aspx?id=7730 Fokus på munnhelse i Sykepleien /profesjon-og-fag/Fokus-p-munnhelse-i-Sykepleien.aspxSykepleien har i de siste utgavene hatt flere gode artikler om viktigheten av god oppfølging av munnhelsen, blant annet hos pasienter som har hatt slag, har demens eller har vært gjennom kreftbehandling. 23.11.2018 Tannlegeforeningen.no http://www.tannlegeforeningen.no/storypg.aspx?id=7731 Revidert veileder - tannhelsetjenester til flyktninger og asylsøkere /Profesjon-og-fag/Helsemyndigheter/Revidert-veileder--tannhelsetjenester-til-flyktninger-og-asylskere.aspxVeileder for helsetjenestetilbudet til flyktninger, asylsøkere og familiegjenforente (IS-1022) ble oppdatert 16. oktober 2018 med revidert innhold om tannhelsetjenester. 22.11.2018 Tannlegeforeningen.no http://www.tannlegeforeningen.no/storypg.aspx?id=7729 Norsk Tannvern vedtatt oppløst /Foreninger/Andre-foreninger/Norsk-Tannvern-vedtatt-opplst.aspxDen 11. september 2018 vedtok styret i Norsk Tannvern enstemmig, på grunn av finansiell usikkerhet, å avvikle Norsk Tannvern. Vedtaket ble godkjent av den ekstraordinære generalforsamlingen som ble holdt 20. november. 22.11.2018 Tannlegeforeningen.no http://www.tannlegeforeningen.no/storypg.aspx?id=7728 Husk frist for lav påmeldingsavgift Januarkurs! /Kurs-og-utdanning/Januarkurs/Husk-frist-for-lav-pmeldingsavgift-Januarkurs.aspx1. desember er det frist for lav kursavgift ved påmelding til Januarkursene 2019. 20.11.2018 Tannlegeforeningen.no http://www.tannlegeforeningen.no/storypg.aspx?id=7727 NIOM får nye eiere /profesjon-og-fag/NIOM-fr-nye-eiere.aspxUniversitetet i Oslo er i ferd med å avvikle randsoneselskapet sitt, UniRand AS, og selger nå datterselskapene Nordisk institutt for odontologiske materialer AS (NIOM AS) og Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge AS (NUBU AS) til Norce AS. 20.11.2018 Tannlegeforeningen.no http://www.tannlegeforeningen.no/storypg.aspx?id=7726 ​Styrking av medlemsfordelene - Akademikerne Pluss /medlem/fordeler/Styrking-av-medlemsfordelene--Akademikerne-Pluss.aspxAkademikernes medlemsforeninger lanserer Akademikerne Pluss – som skal sørge for økt satsning på medlemsfordeler. 16.11.2018 Tannlegeforeningen.no http://www.tannlegeforeningen.no/storypg.aspx?id=7716 Et viktig steg for pasientene som trenger det mest og et stort gjennomslag for NTF /Profesjon-og-fag/Et-viktig-steg-for-pasientene-som-trenger-det-mest-og-stort-gjennomslag-for-NTF.aspxStortinget vedtok i dag at regjeringen må gjennomgå refusjonsordningene og sette i gang et arbeid med tiltak for å styrke tannhelsetilbudet med mål om å utvjevne sosial ulikhet i tannhelse ved å hjelpe dem som trenger det mest. 15.11.2018 Tannlegeforeningen.no http://www.tannlegeforeningen.no/storypg.aspx?id=7721 Verdens diabetesdag - om sammenhengen mellom periodontitt og diabetes /folkehelse/Verdens-diabetesdag--om-sammenhengen-mellom-periodontitt-og-diabetes.aspxI forbindelse med verdens diabetesdag 14. november lanserte European Federation of Periodontology (EFP) et nytt Perio & Diabetes prosjekt, inkludert en fin animasjonsfilm om sammenhengen mellom de to sykdommene. 15.11.2018 Tannlegeforeningen.no http://www.tannlegeforeningen.no/storypg.aspx?id=7719 Regjeringspartiene og KrF innstiller mot APs tannhelseforslag /Profesjon-og-fag/Regjeringspartiene-og-KrF-innstiller-mot-APs-tannhelseforslag.aspxEt flertall på Stortinget har innstilt mot Arbeiderpartiets forslag med tiltak om et bedre tannhelsetilbud til dem som trenger det mest. Forslaget inneholdt blant annet et forslag om å gjennomgå refusjonsordningen for stønad fra det offentlige. 14.11.2018 Tannlegeforeningen.no http://www.tannlegeforeningen.no/storypg.aspx?id=7717 ​Akademikerne fornyer samarbeidsavtalen med Danske Bank /medlem/fordeler/Akademikerne-fornyer-samarbeidsavtalen-med-Danske-Bank.aspxAvtalen med Danske Bank er videreført for tre nye år, fra 1.1. 2019. NTF videreformidler med dette informasjon om bakgrunn for reforhandlingen av avtalen. 14.11.2018 Tannlegeforeningen.no http://www.tannlegeforeningen.no/storypg.aspx?id=7715 TSF Fellesseminar 2019 /Profesjon-og-fag/TSF-Fellesseminar-2019.aspxTannlegespesialistenes Fellesorganisasjon (TSF) har gleden av å ønske velkommen til Fellesseminar 2019 på Quality Hotel Expo på Fornebu 25. og 26. januar. Temaet for konferansen er: "Når ting går galt i klinikken". 06.11.2018 Tannlegeforeningen.no http://www.tannlegeforeningen.no/storypg.aspx?id=7710 Tannlegen kommer best ut i landsdekkende studie av pasientenes tilfredshet /Profesjon-og-fag/Tannlegen-kommer-best-ut-i-landsdekkende-studie.aspx​I en landsdekkende studie av nordmenns tilfredshet med helsetjenestene i Norge kommer tannlegen best ut. 02.11.2018 Tannlegeforeningen.no http://www.tannlegeforeningen.no/storypg.aspx?id=7709 Nora Sveaass tildelt Akademikerprisen 2018 /Profesjon-og-fag/Nora-Sveaass-tildelt-Akademikerprisen-2018.aspxProfessor, psykolog og menneskerettighetsforkjemper Nora Sveaass mottok Akademikerprisen for sitt arbeid med flyktninger, torturofre og mennesker utsatt for ulike former for overgrep. 24.10.2018 Tannlegeforeningen.no http://www.tannlegeforeningen.no/storypg.aspx?id=7703 Camilla Hansen Steinum gjenvalgt i Akademikernes styre /Profesjon-og-fag/Camilla-Hansen-Steinum-gjenvalgt-i-Akademikernes-styre.aspxOnsdag 24. oktober valgte Akademikernes rådsmøte nytt styre i hovedorganisasjonen. NTFs president Camilla Hansen Steinum ble gjenvalgt som styremedlem. Styreleder Kari Sollien fikk også fornyet tillit, og skal fortsette å lede foreningen de neste to årene. 24.10.2018 Tannlegeforeningen.no http://www.tannlegeforeningen.no/storypg.aspx?id=7702 NTF på høring om statsbudsjettet: Kuttene i trygdestønadene må reverseres /aktuelt/NTF-p-hring-om-statsbudsjettet-kuttene-i-trygdestnad-m-reverseres.aspxNTFs president var tydelig på at de foreslåtte kuttene i statsbudsjettet er usosiale og kun rammer de mest sårbare pasientene. 18.10.2018 Tannlegeforeningen.no http://www.tannlegeforeningen.no/storypg.aspx?id=7693