NTF-RSS http://www.tannlegeforeningen.no NTF-RSS no-bm Sun, 25 Feb 2018 06:40:18 +0100 MSDN RSS Service 1.0.1756.17695 1440 Seier for pasientene – Høie snur om punkt 14 /Profesjon-og-fag/Seier-for-pasientene--Hie-snur-om-punkt-14.aspxEtter press fra NTF og fagmiljøene snur nå statsråd Bent Høie og går tilbake på flere av endringene i det gule heftet – «Regelverk og takster vedrørende stønad til dekning av utgifter til tannbehandling for 2018 19.02.2018 Tannlegeforeningen.no http://www.tannlegeforeningen.no/storypg.aspx?id=7384 Påmeldingen til NTFs Midnattssolsymposium har åpnet! /kurs-og-utdanning/Midnattsolsymposiet/Pmeldingen-til-Midnattssolsymposium-har-pnet.aspxNTF inviterer på nytt til to hele dager med symposium i Tromsø mens midnattssolen er på sitt høyeste! Vi tilbyr et spennende og innholdsrikt program med noen nye og en del kjente foredragsholdere. 16.02.2018 Tannlegeforeningen.no http://www.tannlegeforeningen.no/storypg.aspx?id=6890 Høyt utdannede kan tape på ny pensjonsordning i det offentlige /Jus-og-arbeidsliv/Offentlig-sektor/Hyt-utdannede-kan-tape-p-ny-pensjonsordning-i-det-offentlige-.aspxEn fersk rapport fra Actecan viser at høyt utdannede kan tape på den nye pensjonsordningen i det offentlige. Akademikerne varsler kamp mot regjeringen i forhandlingene som starter i dag. 07.02.2018 Tannlegeforeningen.no http://www.tannlegeforeningen.no/storypg.aspx?id=7371 Odontologistudentene bruker mest tid på studiene /medlem/For-studenter/Odontologistudentene-bruker-mest-tid-p-studiene.aspxResultatene fra den nasjonale studentundersøkelsen Studiebarometeret viser at det er odontologistudentene som bruker mest tid på studiene av alle i undersøkelsen. 06.02.2018 Tannlegeforeningen.no http://www.tannlegeforeningen.no/storypg.aspx?id=7366 Nå avgjøres pensjonen for ansatte i offentlig sektor /Jus-og-arbeidsliv/Offentlig-sektor/N-avgjres-pensjonen-for-ansatte-i-offentlig-sektor.aspxEn viktig grunn til at offentlig sektor er en attraktiv arbeidsplass, har vært en god, trygg pensjonsordning. Om noen få dager starter forhandlingene om den fremtidige pensjonsordningen til de offentlig ansatte. 01.02.2018 Tannlegeforeningen.no http://www.tannlegeforeningen.no/storypg.aspx?id=7352 Nærmere en løsning hos statsråden, men fortsatt uenighet om odontofobi /Profesjon-og-fag/Helsemyndigheter/Mte-med-Helse-og-omsorgsminister-Bent-Hie-29-januar.aspxNTFs president ga helse- og omsorgsministeren klar beskjed og møtte forståelse for norske tannlegers bekymring for pasientene etter endringene i stønadsordningen. 30.01.2018 Tannlegeforeningen.no http://www.tannlegeforeningen.no/storypg.aspx?id=7349 KS og Akademikerne er enige om å forlenge hovedavtalen /Jus-og-arbeidsliv/Offentlig-sektor/KS-og-Akademikerne-er-enige-om--forlenge-hovedavtalen.aspxAvtalen mellom KS og Akademikerne kommune ble signert fredag 19. januar. Forlengelsen gjelder for to år. 26.01.2018 Tannlegeforeningen.no http://www.tannlegeforeningen.no/storypg.aspx?id=7350 ​Regelverksavklaring fra Helsedirektoratet – punkt 14 /Profesjon-og-fag/Trygd-og-tannbehandling/Regelverksavklaring-fra-Helsedirektoratet--punkt-14.aspxNTF tok kontakt med Helsedirektoratet i brev av 5. januar 2018 for å få avklart forhold rundt overgangsregler i forbindelse med endringen i punkt 14. Vedlagt er helsedirektoratets svar. 25.01.2018 Tannlegeforeningen.no http://www.tannlegeforeningen.no/storypg.aspx?id=7341 Husk frist for lav påmeldingsavgift til årets Holmenkollsymposium! /NTFsymposium/Husk-frist-for-lav-pmeldingsavgift-til-rets-Holmenkollsymposium.aspx5. - 6. mars inviterer vi til årets Holmenkollsymposium på Scandic Holmenkollen Park Hotel i Oslo. 4. februar åpnes påmeldingen for ikke-medlemmer og kursavgiften øker, så meld deg på nå! 25.01.2018 Tannlegeforeningen.no http://www.tannlegeforeningen.no/storypg.aspx?id=6827 Vær obs på direktør-svindel (CEO-fraud) /jus-og-arbeidsliv/Vr-obs-p-direktrsvindel-CEOfraud.aspxNTF har blitt gjort oppmerksomme på flere svindelforsøk hvor NTFs ansatte og lokalforeninger er blitt bedt om å betale en faktura eller overføre penger til en konto i utlandet. Vi oppfordrer alle om å være ekstra oppmerksomme på slike henvendelser. 24.01.2018 Tannlegeforeningen.no http://www.tannlegeforeningen.no/storypg.aspx?id=7340 Ny veileder om strålebruk innen odontologi /profesjon-og-fag/Ny-veileder-om-strlebruk-innen-odontologi.aspxStatens strålevern har publisert en veileder om dental strålebruk. Veilederen utdyper strålevernforskriftens krav knyttet til bruk av tannrøntgen, dental laser og herdelamper. 23.01.2018 Tannlegeforeningen.no http://www.tannlegeforeningen.no/storypg.aspx?id=7339 For første gang er det flere som snuser enn som røyker i Norge /folkehelse/For-frste-gang-er-det-flere-som-snuser-enn-som-ryker-i-Norge.aspxI fjor var det for første gang flere dagligsnusere enn dagligrøykere i Norge, viser helt ferske tall fra SSB. NTF er bekymret over at stadig flere unge snuser. 18.01.2018 Tannlegeforeningen.no http://www.tannlegeforeningen.no/storypg.aspx?id=7334 Oppdatert versjon av heftet 'Etablering og organisering av tannlegevirksomhet' /jus-og-arbeidsliv/Oppdatert-versjon-av-heftet-Etablering-og-organisering-av-tannlegevirksomhet.aspxHeftet inneholder nyttig informasjon om hvordan man starter og organiserer en privat tannlegevirksomhet. Den nye versjonen er revidert i januar 2018 og ligger nå tilgjengelig under Jus og arbeidsliv / Privat sektor. 17.01.2018 Tannlegeforeningen.no http://www.tannlegeforeningen.no/storypg.aspx?id=7333 Har du innspill til prioriteringsutvalget? /Profesjon-og-fag/Helsemyndigheter/Har-du-innspill-til-prioriteringsutvalget.aspxBlankholmutvalget skal levere sin utredning om prioriteringer i kommunal helse- og omsorgstjeneste og tannhelsetjenesten til Helse- og omsorgsdepartementet, og er åpne for innspill fra organisasjoner, virksomheter og enkeltpersoner. 16.01.2018 Tannlegeforeningen.no http://www.tannlegeforeningen.no/storypg.aspx?id=7332 Juridisk rådgivning stengt 18. januar /jus-og-arbeidsliv/Juridisk-rdgivning-stengt-.aspxJuridisk rådgivning holder stengt torsdag 18. grunnet internt seminar. 04.01.2018 Tannlegeforeningen.no http://www.tannlegeforeningen.no/storypg.aspx?id=6840 ​Rekordmange tannleger samlet til årets Vestlandsmøte /Bergen/Rekordmange-tannleger-samlet-til-rets-Vestlandsmte-.aspxI dag ble det 78. Vestlandsmøtet åpnet i Grieghallen i Bergen, hvor i underkant av 800 tannleger de neste dagene er samlet for faglig og sosialt påfyll. 12.01.2018 Tannlegeforeningen.no http://www.tannlegeforeningen.no/storypg.aspx?id=7328 ​Særaldersgrensen og pensjon under press /jus-og-arbeidsliv/offentlig-sektor/lonn-og-pensjon/Sraldersgrensen-og-pensjon-under-press-.aspxDet pågår for tiden to pensjonsdiskusjoner som vil bety mye for våre medlemmer i DOT. Én om særaldersgrenser og én om alt det andre. Den ene pensjonsdiskusjonen involverer regjeringen og partene i arbeidslivet. Der er også Akademikerne og NTF med. 12.01.2018 Tannlegeforeningen.no http://www.tannlegeforeningen.no/storypg.aspx?id=7329 ​Innslagspunkt 14: Saken må løses med dialog /Profesjon-og-fag/Trygd-og-tannbehandling/Innslagspunkt-14-Saken-m-lses-med-dialog.aspxEndringene i regelverket for innslagspunkt 14, og konsekvensene av disse, har skapt usikkerhet blant NTFs medlemmer. NTF er grunnleggende uenige i endringene og jobber aktivt mot både politikere og myndigheter, men er overbevist om at saken løses best med dialog. 11.01.2018 Tannlegeforeningen.no http://www.tannlegeforeningen.no/storypg.aspx?id=7327 På mandag starter Arbeidslivets klimauke! /Profesjon-og-fag/P-mandag-starter-Arbeidslivets-klimauke.aspxAkademikerne har gått sammen med LO, YS Unio, NHO, Virke og KS om Norges største klimadugnad: Arbeidslivets Klimauke. Målet er å bidra med tips og tiltak som kan gjøre norske virksomheter mer klima- og miljøvennlige, og samtidig gi økonomiske resultater. 10.01.2018 Tannlegeforeningen.no http://www.tannlegeforeningen.no/storypg.aspx?id=7324 Påmeldingen for Midt-Norgemøtet 2018 har åpnet! /Sor-Trondelag/Pmeldingen-for-MidtNorgemtet-2018-har-pnet.aspxSør-Trøndelag tannelegeforening ønsker velkommen til det 28. Midt-Norgemøtet 19.–20. april 2018 på Clarion Hotel & Congress Trondheim. 09.01.2018 Tannlegeforeningen.no http://www.tannlegeforeningen.no/storypg.aspx?id=7323