Søk

Munnhelsedagen

Verdens munnhelsedag markeres 20. mars hvert år, og har som mål å sette fokus på viktigheten av god munnhelse og forankre betydningen av munnhelsen for den generelle fysiske helsen og velværet.

Tema og samarbeidspartnere for markeringen kan variere fra år til år - se "Tidligere markeringer av Munnhelsedagen" for en oversikt over tema og aktiviteter tidligere år.Munnhelsedagen 2018 - Slag og munnhelse

Hvert år rammes rundt 12 000 personer av hjerneslag i Norge, inkludert stadig flere yngre. Som en følge av økning i andelen eldre antar Landsforeningen for slagrammede at antall slag i Norge trolig vil øke med 50% i de neste 20 år. Det er altså mange, mange tusen som sliter med senskader etter slag – noe blant annet går hardt utover munnhelsen og livskvaliteten.

Mange slagrammede opplever nedsatt førlighet og/eller lammelser i ansikt munn og/eller tunge som en konsekvens av slaget. Mange slagrammede har i tillegg et høyt forbruk av medikamenter som kan gi munntørrhet. Munntørrhet og nedsatt munnhelse kan gjøre det vanskelig å spise, svelge, snakke og fungere sosialt, og kan bety en kraftig reduksjon av livskvaliteten. Men til tross for at rundt en tredjedel av slagrammede sier at de opplever redusert munnhelse etter slaget får denne pasientgruppen verken god nok informasjon om forebygging eller en tilrettelagt behandling for disse problemene.

Klikk her for å se online foredrag om slag og munnhelse (NB: krever innlogging)
Foredragsholder: Lene Hystad Hove, seksjonsleder Avdeling for gerodontologi, Odont. fak. UiO
Pasientbilder ved Tiril Willumsen


Hjelp oss med å spre budskapet!

Sammen med LFS setter vi nå dette temaet på agendaen i forbindelse med årets Munnhelsedag 20. mars. Vi setter pris på all hjelp til å øke oppmerksomheten rundt markeringen på sosiale medier og på klinikken.


Camilla_crop

"Slagrammede opplever ofte at nedsatt oral funksjon og medikamentbruk går hardt utover munnhelsen. Tannlegene må i mye større grad inkluderes for å sikre god oppfølging, samt bidra med informasjon slik at man kan forebygge problemene."
Camilla Hansen Steinum, president NTF
Roger Amundsen 4


"Det er veldig viktig at det nå settes fokus på munnhelse, da mange slagrammede får store problemer med tenner og munntørrhet etter slaget. Dette handler om mer enn bare munnen – det handler om livskvaliteten!"
Roger Amundsen, leder LFSSlik foregår markeringen:

Følg oss på Facebook og Twitter for oppdateringer og mer informasjon!