Søk

Diabetes og munnhelse

Diabetes og munnhelse er tett knyttet sammen, og tannhelseteamet sitter i en unik posisjon for å kunne avdekke diabetes type 2 på et tidlig stadium.

Diabetes - et folkehelseproblem
Det er anslått at ca 350.000 nordmenn har diabetes - og rundt halvparten av dem vet ikke om det. Konsekvensene av ubehandlet diabetes kan være svært alvorlige. Ustabilt blodsukkernivå over lang tid ødelegger nerver og blodårer, overbelaster nyrene og øker risikoen for infeksjoner. Dermed er personer med diabetes også spesielt utsatt for tannkjøtt sykdommer og infeksjoner i munnhulen. Tannhelseteamet kan ofte være førstelinje i å avdekke sykdommen, hjelpe flere til å få stilt diagnosen, og dermed få riktig behandling og informasjon.

Fakta om diabetes:

  • Det er anslått at 175.000 nordmenn har diabetes type 2 uten å vite om det.
  • Antall nordmenn med diabetes type 2 er firedoblet de siste 50 år.
  • Diabetespasienter er to til fire ganger mer utsatt for periodontal sykdom.
  • Ubehandlet diabetes type 2 kan føre til alvorlige komplikasjoner.
  • Tannhelseteamet kan spille en viktig rolle i å avdekke diabetes på et tidlig stadium og sørge for at pasientene får den behandling og informasjon de trenger for å sikre god tannhelse og forhindre sykdomsutvikling.

Munnhelse på agendaen - Nasjonalt Diabetesforum 2019

Nasjonalt Diabetesforum er Norges største diabeteskonferanse for helsepersonell som jobber med personer som lever med diabetes, og har i 2019 for første gang egne seksjoner for tannleger med nyttig og oppdatert informasjon om munnhelse og diabetes.

  • Fagseminar: Hva bør tannleger vite om diabetes?
  • Parallellsesjon om Diabetes og munnhelse
  • Plenumsdel - Har vi glemt munnen????

Les mer på www.diabetes.no

Verdens munnhelsedag - 20. mars 2015

I forbindelse med Verdens munnhelsedag 2015 dannet Den norske tannlegeforening (NTF), Norsk Tannpleierforbund (NTpF) og Diabetesforbundet felles front i kampen mot diabetes.

Her finner du informasjonsmateriell fra kampanjen:

Samlet front: Camilla Hansen Steinum (NTF), Bjørnar Allgot (Diabetesforbundet) og Hilde Aga (NTpF). Foto: Tea Kristiansen