Søk

Undersøkelse om antibiotikabruk blant europeisk helsepersonell

Bli med på ny undersøkelse om europeiske helsepersonells kunnskap og oppfatninger om antibiotikabruk og antibiotikaresistens.

Public Health England (PHE) har lansert en ny, flerspråklig undersøkelse finansiert av European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC), for å kartlegge kunnskap og oppfatninger om antibiotika og antibiotikaresistens blant europeisk helsepersonell. Målet er å få inn over 10.000 svar fra tannleger, leger, sykepleiere, jordmødre, farmasøyter og annet helsepersonell i EU / EØS-land.

De overordnede målene for studien er:
- Evaluering av kommunikasjonskampanjer rettet mot helsepersonell.
- Økt forståelse for kunnskap og oppfatninger om antibiotikaresistens hos helsepersonell som grunnlag for fremtidig politikk og utdanningsarbeid.

NTF oppfordrer alle medlemmer til å delta i undersøkelsen som tar mellom 5-10 minutter å gjennomføre.

Klikk her for å gå til undersøkelsen (norsk versjon) eller les mer om undersøkelsen på www.ecdc.eu

Publisert: 10.02.2019