Søk

Tannlegeforeningen på innspillsmøte hos Blankholmutvalget

18.april var Tannlegeforeningen på innspillsmøte hos Blankholmutvalget, det regjeringsoppnevnte utvalget som skal se på prioriteringer i det kommunale helse- og omsorgstilbudet i kommunen og tannhelsetjenesten.

Camill og Helene - BlankholmutvalgetPresident Camilla Hansen Steinum redegjorde for utvalget om hvilke prioriteringer NTF mener er viktige for fremtidens tannhelsetjeneste. At det er viktig å bygge videre på og bevare den norske tannhelsemodellen, at vi trenger en gjennomgang av trygdeordningene for prioriterte grupper og økt satsing på forebyggende tiltak var blant temaene som ble trukket frem.

Klikk her for å lese hele NTFs notat – prioriteringer i kommunal helse- og omsorgstjeneste og tannhelsetjeneste

Bilde: President Camilla Hansen Steinum og fylketannlege Rogaland, Helene Haver

Om Blankholmutvalget

Målet med utvalget er å få en helhetlig drøfting av prioritering i den kommunale helse- og omsorgstjenesten og tannhelsetjenesten. Utvalgets arbeid skal bidra til mer kunnskap og åpenhet om prioritering i helse- og omsorgstjenesten, og de skal foreslå mulige prinsipper for prioritering. Utvalget ledes av Aud Blankholm, og har derfor fått navnet Blankholmutvalget.

Blankholmutvalget skal levere sin NOU (norsk offentlig utredning) om prioriteringer i kommunal helse- og omsorgstjeneste og tannhelsetjeneste til Helse- og omsorgsdepartementet innen 31.12.2018.

Det tannhelsefaglige miljøet i utvalget er representert ved Helene Haver, fylkestannlege i Rogaland.

For mer informasjon om utvalget, samt en oversikt over alle inkomne innspill se www.blankholmutvalget.no

Publisert: 18.04.2018