Søk

TannBarn del I er publisert

Første del av Nasjonal faglig retningslinje for tannhelsetjenester til barn og unge 0-20 år, er nå publisert på Helsedirektoratets nettsider. NTF vil gå grundig gjennom dokumentet og komme tilbake med synspunkter på retningslinjen.

Forside Tannhelsetjenester til barn og unge 0–20 årNTF er i utgangspunktet positiv til en slik nasjonal retningslinje, der målet er reduksjon av sosiale og andre ulikheter i tannhelsen. I høringsprosessen har imidlertid foreningen påpekt en rekke svakheter, bl.a. om oppbygningen av retningslinjen, ressursbruk, prioritering og manglende definisjon av ansvars- og kompetanseområder innen de ulike tannhelseprofesjonene.

- NTF var kritisk i høringsprosessen, og vi skal nå sette oss ned og lese grundig gjennom og se hvilke av våre innspill som Helsdirektoratet har lyttet til. Når vi har gått gjennom retningslinjen, vil vi komme tilbake med vår mening om sluttresultatet, sier Camilla Hansen Steinum, president i NTF.

Les mer om lanseringen av retningslinjen på www.helsedirektoratet.no eller klikk her for å gå direkte til retningslinjen

Publisert: 28.09.2018