Søk

Stiftelsen til tannlegevitenskapens fremme har åpnet for søknader

Stiftelsen til tannlegevitenskapens fremme skal i år dele ut inntil 200 000 kr i vitenskapelig stipend. UNIFOR har nå åpnet for å ta imot stipendsøknader.

Søknadsfrist: 30.03.2019.

Stiftelsen ønsker å gi bidrag til:

  • formidling av vitenskapelige arbeider og undervisningsopplegg
  • odontologiske undersøkelser
  • publisering i vitenskapelige tidsskrifter

Forsker og/eller undervisere innen preklinisk og/eller klinisk odontologi kan søke

Søknader fremmes elektronisk via UNIFORs søknadsportal.

Se www.unifor.no for den fullstendige utlysningen

Kontakt UNIFOR for eventuelle spørsmål:
Cecilie Lydersen
Tlf: 22 34 01 43
e-post: unifor@unifor.no
Publisert: 03.03.2019