Søk

Høie konkluderer om stønad til tannregulering uten faglig grunnlag

Det har vært flere saker i media etter at statsråd Bent Høie nylig uttalte at han ønsker å kutte i stønadsordningen til tannregulering for pasienter i gruppe 8C (klart behov). Tannlegeforeningen reagerer sterkt på at Høie vil konkludere før regjeringen har sett på det faglige grunnlaget for et slikt kutt.

"Høie støtter seg på en rapport som har klare faglige svakheter, og som ikke er anerkjent av fagmiljøet. Det er direkte oppsiktsvekkende at han går ut på denne måten når vi vet at Helse- og omsorgsdepartementet har bedt Helsedirektoratet og fagmiljøene om flere faglige råd før det tas en avgjørelse" sier Camilla Hansen Steinum, president i Tannlegeforeningen.

Skuffet og overrasket

I et intervju til P4 i deres nyhetssending i dag, fredag 10. august kaller presidenten Høies utspill skuffende og overraskende. "Det å gjøre et slikt kutt uten å se på hva fagmiljøene anbefaler og hvilke pasienter som har behov og ikke behov, er en dårlig måte å gjøre endringer på" sier presidenten til P4.

Tannlegeforeningen har gjentatte ganger bedt om en helhetlig gjennomgang av trygderegleverket for stønad til tannbehandling, uten å få respons fra departementet.

"Det er nå på høy tid at dette arbeidet kommer i gang. Vi forventer at fagmiljøene og foreningen blir tatt med på råd, slik at vi sammen kan få utarbeidet et nytt, godt regelverk som gir støtte til de pasientene som har mest behov for stønad. De kuttene statsråden nå signaliserer, vil ramme pasientene uten at saken er utredet skikkelig", fastslår Camilla Hansen Steinum.

Oppdatering 10.08 kl. 13:30:
NTF-president Camilla Hansen Steinum skal intervjues til Dagsrevyen og er også invitert til Dax18 for å kommentere Høies uttalelser om kutt i stønadsordningen i kjeveortopedi.

Se innslagene på tv.nrk.no/serie/dagsrevyen og tv.nrk.no/serie/dagsnytt-atten-tv

Les mer

Tannregulering_iStock"Offentlig støtte til tannregulering blir fjernet" Stavanger Aftenblad, 9.aug, (bak betalingsmur, men kan leses i fullversjon i presseklipp på innloggede sider)

"Regjeringen vurderer å fjerne offentlig støtte til tannregulering", Dagbladet, 9. aug

"Regjeringa vil fjerne offentleg støtte til tannregulering", NRK, 9. aug

(foto: iStock)


Publisert: 10.08.2018