Søk

Hedmark fylkeskommune bekymret for fremtidens tannhelsetjeneste

"Kommunereformen ødelegger tennene våre!" skriver Thomas Breen, fylkesråd for helse, næring og likestilling i Hedmark, i en pressemelding som ble sendt ut forrige uke. Fylkeskommunen får støtte fra NTF og KS.

Utspillet kommer etter at Hedmark fylkeskommune har fått utarbeidet en rapport om hvilke konsekvenser regjeringens reform kan gi. Konklusjonen i rapporten gir et tydelig bilde av økte kostnader, hvor anslaget er på 15 millioner kroner i året. De er også enige med NTF i at saken ikke er utredet og at hverken kostnader eller konsekvenser har vært oppe til vurdering.
 
- Stortinget har et altfor tynt beslutningsgrunnlag og det er svært uklokt å vedta en flytting av ansvaret for tannhelsetjenesten på dette grunnlaget, sier Breen i pressemeldingen.
 
 
Saken ble plukket opp av NRK Østnytt og resulterte i en fint innslag på lokalnyhetene fredag 17. februar.
 
Også NTFs president Camilla Hansen Steinum uttaler seg i innslaget på NRK  - Vi er redd for at kommunene er for små til å klare å ta på seg denne oppgaven. Fylkeskommunene er større regioner og har store, faglig robuste miljø som gir en god tjeneste. En flytting kan føre til en oppsplitting av miljøene og gi en dårligere tjeneste, sier presidenten.

Ikke til å begripe

- Politisk er ikke dette til å begripe, sier Thomas Breen til NRK. - Det er ingen som ønsker denne flyttingen - hverken fagfolkene, kommunene eller fylkeskommunene. Og grunnen er bekymringen for pasientens beste.
 
 
 
Foto: Skjermdump NRK Østnytt

Publisert: 21.02.2017