Søk
Hjem     Medlem     For studenter  

Studentforskerprisen

Den norske tannlegeforening ønsker å stimulere til økt forskningsaktivitet allerede i studietiden. Ved å innføre NTFs "studentforskerpris", gis studentene hvert år mulighet til å presentere sine beste masteroppgaver/studentprosjekt på Landsmøtet.

Presentasjonene vil bli vurdert av en jury som blant annet vil vektlegge kreativitet, selvstendighet, faglighet og presentasjonsevne. Beste presentasjon honoreres med kr 15 000 og NTFs diplom.

Praktisk informasjon:

- Inntil 2 presentasjoner fra hvert lærested kan delta

- Lærestedene avgjør hvem som får delta i konkurransen

- Presentasjonene skal være i posterversjon. Størrelse: 80 cm (bredde) og 120 cm (høyde)

- Posteren skal fortrinnsvis fremstilles på norsk, eventuelt engelsk

- Posteren må innleveres innen en fastsatt dato. Et abstrakt/pdf-versjon sendes på e-post til fagsjef i NTF 14 dager før landsmøtet. Det skal fremgå hvem som eier prosjektet og hvem som har vært veileder

- En jury bestående av følgende 4 personer: NTFs fagsjef og de tre fakultetsoppnevnte representantene i fagnemnden

- Presentasjonen foregår på landsmøtet. Deltagerne får fem minutter til muntlig å presentere sitt prosjekt. Juryen får deretter fem minutter til å stille spørsmål til kandidaten

- Vinneren tildeles et diplom og kr 15 000

- NTF kan ikke påta seg utgifter i forbindelse med trykking av poster, oppholds- og reiseutgifter eller lignende, men deltagerne har fri adgang til landsmøtet

- Posteren skal være tilgjengelig for landsmøtedeltagerne under hele landsmøtet

- Vinnerprosjektet presenteres i Den norske tannlegeforenings Tidende