Søk
Hjem     Medlem     For studenter  

Profesjonsgodkjenning: Autorisasjon eller lisens

F.o.m. 01.01.2016 er det Helsedirektoratet, Avdeling for kompetanse og personell som gir profesjonsgodkjenning til helsepersonell. (Tidligere Statens autorisasjonskontor for helsepersonell (SAK)) 

 

Det er 29 yrkesgrupper i det norske helsevesenet som er lovregulert. For å kunne arbeide i et av disse yrkene må man ha profesjonsgodkjenning (autorisasjon eller lisens). Profesjonsgodkjenning innebærer en forhåndskontroll av skikkethet (at man har nødvendige faglige kunnskaper og ferdigheter) og egnethet (at man har de personlige egenskaper som kreves for å være helsepersonell) før det gis tillatelse til å arbeide i yrket.

 

For tannleger er det to normalsituasjoner for søknad om lisens eller autorisasjon:

 

Autorisasjon

Autorisasjon gis til søkere som har bestått utdanning i odontologi.

 

Vilkårene for autorisasjon fremgår av helsepersonelloven § 48.

 

Lisens

Lisens er en tillatelse til å arbeide som tannlege, men på visse vilkår. En lisens kan være begrenset i tid, til sted, til bestemte oppgaver mv., og kan bare gis etter en konkret vurdering der man finner det godtgjort at lisensinnehaveren kan utøve yrket forsvarlig. Lisens kan også etter søknad gis til tannleger over 75 år.

 

Vilkårene for lisens fremgår av helsepersonelloven § 49.


Mer informasjon 

Mer informasjon spesielt om tannleger finnes på www.helsedirektoratet.no/autorisasjon