Søk
Hjem     Medlem     For studenter  

Studentmedlemskap

Kontingent

Studenter er fritatt for medlemskontingent.

Medlemsfordeler

Som medlem i Den norske tannlegeforening får du:

* Abonnement på NTFs Tidende – 11 utgaver i året (2013)*
* Gratis deltakelse på NTFs landsmøte
* Studentpris på kurs i regi av NTF
* Gunstige bank- og forsikringstjenester i Danske Bank og Storebrand gjennom Akademikeravtalen
* Tilgang til hele NTFs nettsted
* Adgang til øvrige medlemsfordeler, se NTFs nettsted
* Mulighet for medlemskap i NTFs lokalforening på studiestedet

Les mer om våre medlemsfordeler og -avtaler

* Studentmedlemmer i utlandet har tilgang til Tidende via app og på www.tannlegetidende.no

Medlemsbetingelser

Som medlem i Den norske tannlegeforening forplikter du deg til å:

* Overholde Den norske tannlegeforenings vedtekter, etiske regler og regler
for lokalforeningenes klagenemnder.
* Betale kontingent på den måte hovedstyret og representantskapet til enhver
tid bestemmer.
* Underrette om endring av adresse- og arbeidsforhold.

Les mer om våre medlemsbetingelser

Innmelding

Du melder deg inn via vårt elektroniske innmeldingsskjema. Velg "Studentmedlem". Husk å trykke på "Sende innmelding" før du forlater siden igjen. Så er det gjort - enklere blir det ikke!

NB: Fødselsdato er kun ddmmåå, personnr er kun de siste 5 tallene (ikke alle 11)