Søk
Hjem     Organisasjonen  

Tannlegeforeningen støtter opp om Fastlegedagen

Legeforeningen markerer Fastlegedagen i dag, onsdag 5. desember. Dagen brukes til å skape ekstra oppmerksomhet om fastlegeordningen, og vise hvor stolte fastlegene er av yrket sitt.

- Fastlegeordningen er en av de største suksessene i norsk helsetjeneste. Fastlegene sørger for at alle har et stabilt og trygt sted å gå, uavhengig av hva slags helseplager du har, om du er ung eller gammel, fattig eller rik. Derfor arrangerer Legeforeningen Fastlegedagen onsdag 5. desember, sier president i Legeforeningen, Marit Hermansen på Legeforeningens sine nettsider.

NTF støtter med dette Legeforeningen og deres markering av Fastlegedagen.

Les mer på www.legeforeningen.no

Slår ring om fastlegeordningen
Legeforeningen benytter også årets markering til å slå fast hvor viktig fastlegeordningen er for befolkningen.

- Under Fastlegedagen viser vi at vi slår ring om fastlegeordningen. Den er en av bærebjelkene i vårt velfungerende helsevesen. Vi har noe verdifullt som vi må ta vare på. Dette skriver Petter Brelin, leder i norsk forening for allmennmedisin på www.legeforeningen.no.

Bakgrunnen for Legeforeningens bekymring for ordningen er en kartlegging fra 2017 som VG gjorde om fastlegesituasjonen i alle landets kommuner. 198 av 425 kommuner rapporterte den gangen om ulik grad av bekymring rundt legesituasjonen. I november 2018 publiserte også Legeforeningen en ny rapport hvor det påpekes at fastlegesituasjonen har ytterligere forverret seg det siste året. Klikk her for å lese mer om Legeforeningens kartlegging.

Legeforeningen har også laget en egen video i forbindelse med markeringen - se videoen under:

Publisert: 05.12.2018