Søk
Hjem     Organisasjonen  

Medlemstall

Den norske tannlegeforening (NTF) er landets eneste fagforening og interesseorganisasjon for tannleger, og om lag 90 % av de yrkesaktive tannlegene er medlemmer av NTF.

Det totale medlemstallet, som inkluderer tannleger i arbeidsforhold utenfor tannhelsetjenesten og i utlandet i tillegg til uføre, studenter og pensjonister, var 6 706. Av disse er ca 52,5% kvinner og 47,5% menn.
 

Per oktober 2016 fordelte medlemmene seg slik:

Privatpraktiserende tannleger: 3292
Fylkeskommunalt ansatte: 1228
Statsansatte: 276
Ansatte i sykehus, og andre ideelle/private virksomheter: 61
Andre: 577
Studenter: 487
Pensjonister: 785


Antall medlemmer yrkesaktive i tannlegevirksomhet er i alt 4857.