Velkommen til EAPDs interimseminar i Oslo 2021

European Academy of Paediatric Dentistry inviterer til interimseminar i Oslo 23.-24. april 2021.

European Academy of Paediatric Dentistry (EAPD) sitt interimseminar arrangeres annethvert år på ulike steder i Europa. Benytt anledningen til å bli kjent med europeiske kolleger og bli faglig oppdatert på en internasjonal konferanse i Norge!

Tid: 23.-24. april 2021
Sted: Oslo kongressenter

Temaet for seminaret blir nye teknikker, metoder og materialer for kariesbehandling samt sedasjons- og atferdsteknikker til bruk på engstelige pasienter.

Seminaret vil være på engelsk, og det blir både norske og utenlandske foredragsholdere. Det vil bli posterpresentasjoner av aktuell forskning. Seminaret vil være åpent for alle tannleger med og uten medlemskap i EAPD, og gir kurspoeng i NTF.

Velkommen!

For mer informasjon, se seminarets nettside www.eapd2021.eu Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu.

Nettstedet vil oppdateres med program og elektronisk påmelding sommeren 2020

Kontaktperson: Arne Jacobsen, arne@tannlegearne.no
Sist oppdatert: 15. mai 2020