logo EAPD

EAPDs interimseminar, Oslo 2021

European Academy of Paediatric Dentistry inviterer til interimseminar i Oslo 23. - 24. april 2021.

European Academy of Paediatric Dentistry (EAPD) sitt interimseminar arrangeres annethvert år på ulike steder i Europa. I 2021 skal seminaret arrangeres i Oslo, men grunnet pandemien blir arrangementet digitalt.

Tid: 23.-24. april 2021
Sted: Online

Temaet for seminaret er "Management of deep carious lesions" - nye teknikker, metoder og materialer for kariesbehandling samt sedasjons- og atferdsteknikker til bruk på engstelige pasienter.

Seminaret vil være på engelsk, og det blir både norske og utenlandske foredragsholdere. Det vil bli posterpresentasjoner av aktuell forskning. Seminaret vil være åpent for alle tannleger med og uten medlemskap i EAPD, og gir kurspoeng i NTF.

Velkommen!

For mer informasjon, se seminarets nettside www.eapd2021.eu Lenke til et annet nettsted.

Kontaktperson: Arne Jacobsen, arne@tannlegearne.no

Sist oppdatert: 5. februar 2021